Persinnovatieregeling 2013 van start!

Het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft op 1 maart 2013 de Persinnovatieregeling geopend voor vernieuwende, journalistieke ideeën.

In 2013 is het mogelijk om in twee rondes een subsidieaanvraag in te dienen voor zowel onderzoek naar als de uitvoering van vernieuwende journalistieke projecten waarbij nieuwsgaring, nieuwsduiding en opinievorming over de maatschappelijke actualiteit centraal staan.

Alle aspecten van het journalistieke proces kunnen daarbij aan de orde komen: van productie tot presentatie via bestaande of nieuwe platformen en met gebruikmaking van social media, datajournalistieke tools, nieuwe presentatievormen e.d.

Verschillen met vorige regelingen

Deze subsidiemogelijkheid is een voortzetting van de subsidieregeling persinnovatie die in de jaren 2010-2012 werd uitgevoerd op basis van een incidentele bijdrage van het ministerie van OCW van 8 miljoen euro in 2010.

Het Fonds maakt voor de regeling in 2013 een bedrag van 1 miljoen euro vrij, waarvan 900.000 beschikbaar is voor subsidieverlening en 100.000 voor begeleiding van de aanvragers. Dit is één van de aanpassingen ten opzichte van de vorige subsidieregeling persinnovatie met het doel de aanvragen te versterken.

Idee indienen

Een ander verschil is dat het verplicht is om eerst een projectidee in te dienen via de website persinnovatie.nl en dat het idee moet worden goedgekeurd door het Fonds voordat een subsidieaanvraag kan worden ingediend.

De sluitingsdata voor het indienen van een projectidee zijn respectievelijk 7 april voor de eerste ronde en 9 september 2013 voor de tweede ronde. Na selectie van de ideeën maakt het Fonds bekend door wie er een aanvraag kan worden ingediend.

Met deze manier van behandelen van ideeën en aanvragen heeft het Stimuleringsfonds in 2012 naar tevredenheid ervaring opgedaan met de subsidieregeling voor journalistieke startups, The Challenge: Reinventing Journalism. Deze regeling zal overigens ook in 2013 een vervolg krijgen.

Haalbaarheid ook een factor

Na het indienen van de aanvraag, kijkt het Fonds voor de beoordeling daarvan niet alleen naar het vernieuwende en journalistieke karakter van de projecten, maar meer dan voorheen ook naar de haalbaarheid van de voorstellen met aandacht voor de te bereiken doelgroep en verdienmodellen en de voortzetting na de projectperiode.

De aanvragen zullen daartoe aan een aantal experts op het gebied van innovatie worden gepresenteerd waarbij het mogelijk is om op basis van de terugkoppeling van deze experts de aanvraag aan te passen. Het oordeel van deze experts zal het Fonds ook meewegen in zijn besluitvorming over de aanvragen.

100.000 euro voor 1 jaar

Per project is een subsidiebedrag beschikbaar van maximaal 100.000 euro voor een periode van maximaal 1 jaar. Alleen als het project naar de mening van het Fonds van uitzonderlijk belang is voor de gehele persbedrijfstak kan hiervan worden afgeweken.

Aanvragen kunnen worden ingediend door meerdere personen of organisaties. Van deze mogelijkheid is in de vorige rondes niet of nauwelijks gebruik gemaakt, terwijl samenwerkingsprojecten met partners binnen en buiten de perssector een belangrijke aanjager van innovatie kunnen zijn, zo merkt ook Dialogic op in een quick scan die zij hebben uitgevoerd naar vier rondes persinnovatie.

Projecten met partners

Het Fonds nodigt daarom aanvragers van harte uit om met een aantal partners een project in te dienen. Als het project betrekking heeft op onderzoek naar vernieuwende journalistieke mogelijkheden, dan is het zelfs verplicht een journalistieke organisatie bij het onderzoek te betrekken om de onderzoeksresultaten beter te laten landen.

Net als in de vorige regeling gaat het Fonds ervan uit dat de subsidieaanvragers tenminste de helft van het voor het project benodigde bedrag zelf in het project zullen steken (matchingprincipe). In juli en in december maakt het Stimuleringsfonds bekend welke projecten dit jaar voor een subsidie in aanmerking komen.

Lees ook

Bekijk hier de stappen voor het aanvragen van Persinnovatie-subsidie
Bekijk hier de voorwaarden van de regeling

Reageer

Geef een reactie

*