Politieke urgentie voor het nieuws in de regio

Quint Kik is onderzoeker bij het Stimuleringsfonds en verwoed muziekliefhebber. Hij presenteerde in september zijn onderzoek naar de waakhond in de regio. Daarnaast blogt hij in zijn vrije tijd wekelijks over ‘lofzangen’ op de pers aan de hand van actualiteiten in de krantenwereld.

In de vaste kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (waaronder ook media valt) lagen vorige week twee interessante moties voor. In de ene riep het lid Van Dijk (SP) op tot een pilot voor een regionaal mediacentrum voor het versterken van de nieuwsvoorziening in de regio.

In de andere motie verzocht het lid Heerma (CDA) tot een onderzoek naar meer horizontale integratie en verticale samenwerking tussen lokale en regionale omroepen. Hoewel de eerste motie het niet haalde – volgens de Kamercommisie volstaat daarvoor de mede door het fonds gefinancierde pilot met een regionaal mediacentrum in Brabant – gaat van het indienen van beide een urgentiegevoel uit naar de stand van de journalistiek in de regio.

Nut en noodzaak van samenwerking media

Het door Heerma voorgestelde onderzoek komt er in elk geval wel. De voornaamste conclusies uit het in september verschenen rapport Wie waakt er in de regio? zouden hierbij een logisch vertrekpunt zijn; wie tussen de regels door leest, kan nut en noodzaak van meer samenwerking tussen nieuwsmedia niet ontgaan zijn.

Zo viel in het rapport op dat de regionale publieke omroepen veel nieuws brengen in grotere gemeenten (>50.000 inwoners) en daar dikwijls het enige regionale alternatief zijn voor dagbladen. Lokale publieke omroepen brengen na de regionale dagbladen het meeste nieuws over lokale politiek en zijn van alle nieuwsmedia het meest pluriform qua onderwerpskeuze in de berichten. In gemeenten met minder dan 50.000 inwoners neemt het aantal nieuwsberichten van regionale omroepen snel af en meer lokaal georiënteerde nieuwsmedia (waaronder lokale omroepen) slagen er niet in dit gat overal op te vullen.

App en mediahub

Gelukkig zitten de omroepen zelf ook niet stil. Zo is er sinds een jaar sprake van de OLON mediahub, waarin een groot aantal lokale omroepen doorlopend artikelen, foto’s en video’s toevoegen. Regionale omroepen komen met een gezamenlijke app, waarin alle programma’s kunnen worden herbekeken. Het zou nog interessanter zijn wanneer je de programma’s uit de mediahub van OLON ook kunt bekijken in de app van de regionale omroepen; een inwoner uit bijvoorbeeld Stichtse Vecht zou dan nieuws van zowel RTV Utrecht als RTV Stichtse Vecht tot zich kunnen nemen.

De samenwerking zou ook een stap verder kunnen gaan, indien regionale en lokale publieke omroepen content gaan uitwisselen (korte nieuwsberichten), zodat er voor beide meer ruimte ontstaat voor verdiepende journalistiek (achtergronden bij het nieuws). En niet onbelangrijk: voor het actief op zoek gaan naar potentieel publiek op social media. Niet alleen zou dit tot een gerichter inzet van beperkte middelen leiden, het zou bovendien de rol van de journalistiek als waakhond van de lokale democratie ten goede komen. Dat lijkt niet te veel gevraagd met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen.

‘Als ik de baas zou zijn van het journaal’

Jammer dat er naast het lopende experiment in Brabant niet nóg een regionaal mediacentrum komt met steun van de Tweede Kamer. Het zou betrekkelijk eenvoudig zijn daar bijvoorbeeld het Regionaal Mediacentrum Twente voor aan te wijzen; een samenwerkingsverband tussen tien lokale publieke omroepen die met veel enthousiasme gezamenlijk nieuwsprogramma’s maken voor radio en tv en waar huis-aan-huisbladen (en mogelijk zelfs een regionaal dagblad) in de toekomst bij zullen aanhaken. Op één paard zou je niet moeten wedden.

Als het om de landelijke publieke omroep gaat, heeft de Tweede Kamer soms juist de onbedwingbare neiging wat te vinden van de programmering. Niet dat ze daar iets over te zeggen heeft, maar dat hoeft het proberen niet in de weg te staan. BNN (Spuiten en Slikken, De Grote Donorshow, Teringtubbies met animaties van het koninklijk huis), het behoud van Lingo (volgens CDA-kamerlid Atsma kijken er ook veel allochtone Nederlanders en lager opgeleiden naar) en een quotum voor Nederlandstalige muziek op Radio 2 maken deel uit van een rijke bloemlezing, al werd die met verve overtroffen door de hartekreet van Balkenende om minder negatief nieuws. Wat op zich wel weer mooi aansluit bij de beginregels van onderstaand liedje.

Te vinden op: Kinderen voor Kinderen 5

Reageer

Geef een reactie

*