Samenwerken wordt het motto

Thema van het tweede Persinnovatiecongres van het Stimuleringsfonds voor de Pers, dinsdag 22 mei j.l. in de Beurs van Berlage in Amsterdam, was "Lef!", aldus moderator René van Zanten, "niet omdat er geen moed getoond wordt" in de uitgeverijwereld en de journalistiek, maar "omdat het tijd is voor dappere besluiten". Sleutelbegrippen tijdens het congres bleken vervolgens "social" en "samenwerken".

In zijn openingswoord meldde directeur van het Stimuleringsfonds voor de Pers Van Zanten tevens dat “Lef!” niet zo’n congres zou worden waarop verteld wordt hoe het verder moet, maar dat het een etappe is op de weg naar oplossingen en in de zoektocht naar nieuwe betaalmodellen.

Diametraal

Niemand heeft nog de heilige graal gevonden, betoogde ook Fonds-voorzitter Wim Noomen in zijn inleiding. “Elk bericht, elk onderzoek, lijkt de verwarring groter te maken. Verhalen over succesvolle betaalmuren rond internetsites worden afgewisseld met huiveringwekkende mislukkingen. De drukte over en rond apps in alle maten en soorten staat in schril contrast met het gebruik ervan. Verrassend weinig mensen lezen een krant of het nieuws via zo’n app.”
Diametraal tegenover elkaar staande meningen zijn over vrijwel elk onderwerp in ruime mate op internet te vinden, aldus Noomen. “Social media zijn de toekomst, versus: er is nog nooit een scoop behaald met social media. Datajournalistiek heeft de toekomst, versus: de belangrijkste verhalen worden nog altijd gemaakt door onderzoeksjournalisten die geduldig, gedisciplineerd en vastbesloten verhalen ontrafelen.”

Koerswijziging

De wereld van pers, kranten, nieuws en journalistiek bevindt zich in een periode van transitie, aldus Wim Noomen, en om een rol van betekenis te blijven spelen in deze turbulente tijd, heeft het Stimuleringsfonds een nieuwe positie bepaald die leidt tot aanpassingen in het karakter van het Fonds: van geld naar kennis, onder andere, en van instituut naar service-gerichte organisatie.
“We willen onderzoek ook beter laten aansluiten op de wensen die er zijn binnen de sector,” aldus Noomen. “Onderzoek mag best ook snel worden uitgevoerd en gericht zijn op oplossingen. (?) Je zou trouwens wensen dat onderzoek zoals dat wordt geleverd door organisaties als Nieman Lab en Pew ook in Nederland mogelijk wordt. Er wordt veel gepubliceerd (?) maar veel informatie die extra diepte aan de cijfers zou kunnen geven, blijft verborgen in de schoot van uitgevers. Dat is jammer en overdreven voorzichtig.”
Binnenkort start het Stimuleringsfonds een onderzoek naar de stand van zaken in de regio en Noomen riep alle betrokken partijen op daaraan mee te werken, “zodat we inzichtelijk kunnen maken hoe het zit met de nieuwsvoorziening aldaar.”

Hartenkreet

De voorzitter van het Stimuleringsfonds besloot zijn inleiding met de hartenkreet “dat het Stimuleringsfonds zijn werk kan blijven voortzetten”. Enige onzekerheid daarover veroorzaakte een recent advies van de Raad voor Cultuur, waarin de Raad zich voorstander toonde van een samenvoeging van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties (Mediafonds) en het Stimuleringsfonds voor de Pers.
Het Mediafonds reageerde positief op dit advies, in tegenstelling tot het Stimuleringsfonds. Zo geeft het advies geen antwoord op de vraag welke kansen en voordelen de nieuwe entiteit gaat bieden, zo stelde het bestuur van het Stimuleringsfonds vast, “of wat het ? in het vooruitzicht gestelde ? financiële voordeel voor ons innovatieprogramma zou zijn.”

Het is harder nodig dan ooit, aldus Noomen, “dat er een clubje is dat geen enkel ander belang dient dan het in stand houden en zo mogelijk verbeteren van de journalistieke infrastructuur in dit land. En dan kom je heel snel bij zaken als vrije nieuwsgaring, de mogelijkheid die burgers willen hebben om zich op basis van juiste informatie een mening te kunnen vormen en als staatsburger te kunnen participeren. Daarmee kom je dus bij een wezenskenmerk van onze democratie. Zeg ik dat de democratie verkruimelt als het Stimuleringsfonds voor de Pers wordt samengevoegd met het Fonds voor Culturele Mediaproducties? Dat hoort u mij niet zeggen. Maar helpen doet het niet, want het is bekend dat samenwerking ophoudt waar fusie begint.”

Dagan Cohen

Dagan Cohen

Foto: Elisabeth Egon Viebre

Samen met je publiek

De meeste sprekers in het plenaire deel van het congres, leverden ook een bijdrage aan de drie break-out sessies na de thee. Voor de weergave van hun specifieke bijdragen zie de verslagen van deze sessies over respectievelijk games, entrepreneurial journalism en crowdfunding.
De algehele teneur van hun boodschappen kwam evenwel neer op de sleutelbegrippen “social” en “samenwerken”. Dagan Cohen, oprichter van Upload Cinema (“taking web films to the big screen”), toonde een reeks video’s op YouTube met de spirit en de durf om te vernieuwen. Zijn conclusies: online video = social video, en de mensen zijn de media. Bijgevolg zal het lef om te innoveren er bij de media uit moeten bestaan het lef te hebben om samen te werken met de consument c.q. het publiek.
Ook bij de andere sprekers – het Newsgame-project van Thomas Loudon, en de crowdfunding projecten en aspiraties van Pim Betist – bleken zowel “social” als “samenwerken” in hun vaandel te hebben staan.
In zijn schets van twaalf trends in verleden, heden en toekomst, noemde keynote spreker Joshua Benton onder andere de wedergeboorte van live video (“op zoek naar de disruptie van lokale tv”), maar ook het streven naar behoud van “side-door traffic”. Bij veel websites, aldus Benton, komt namelijk van alle bezoekers nog slechts 25% via de homepage binnen; bij de site van zijn eigen Nieman Journalism Lab is dat zelfs nog maar 7%. Bezoekers die via zo’n zijdeur op je site komen, bijvoorbeeld via een op Google gevonden link, moet je beter proberen vast te houden, stelde Benton. Een goede bewegwijzering op de site helpt daarbij. En ook: “Targetting readers wordt de kunst”.

Reageer

Geef een reactie

*