Samenwerking Omroep Brabant en BN DeStem van start

De redacties van Omroep Brabant en BN DeStem zijn afgelopen weekend gestart met gesprekken over een gezamenlijke nieuwsdienst onder leiding van een externe projectleider, Alex Beishuizen. De omroepredactie uit Breda zal tijdens het project op het kantoor van het dagblad gaan werken.

Door: Bas Bareman

De nieuwsmedia ontvingen begin dit jaar 140.000 euro subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Pers voor de opzet van een regionaal mediacentrum in West-Brabant.

In het centrum zullen beide media korte nieuwsberichten vergaren en met elkaar delen. Door deze samenwerking hopen beide media meer tijd en ruimte te hebben voor het duiden en onderzoeken van regionaal nieuws.

Vier bureauredacteuren voor snel nieuws

De Omroep Brabant-redactie van de vestiging Breda bezocht afgelopen vrijdag het hoofdkantoor van BN DeStem voor een eerste kennismaking. Met een stuk taart in de hand bespraken beide redacties de invulling van het mediacentrum dat na de zomer van start moet gaan.

Vier bureauredacteuren, twee van elk medium, zullen op het Bredase hoofdkantoor het ‘snelle’ nieuws vergaren en plaatsen op de nieuwssites van beide media. "Het gaat om nieuws waarmee je je niet kan onderscheiden, zoals 112-nieuws", vertelt Henk van Ingen, adjunct-hoofdredacteur van BN DeStem. "Bijvoorbeeld een politiebericht van een drieëntachtigjarige bejaarde die inbrekers uit haar huis heeft weggejaagd. Daar kunnen we voor beide sites hetzelfde korte item over schrijven."

Samenwerking tussen twee concurrenten

Om de samenwerking goed te laten verlopen is per 1 april 2013 een externe projectleider aangetrokken. Alex Beishuizen, voormalig hoofdredacteur van het digitale weekblad Intermediair, zal als onafhankelijke buitenstaander beide partijen begeleiden. "Het lastige aan de samenwerking is dat het natuurlijk twee echte concurrenten van elkaar zijn, zonder veel ervaring op dit gebied", vertelt Beishuizen

De grootste uitdaging is volgens hem het aan elkaar koppelen van de verschillende culturen. "Mensen van de omroep zijn wat uitgesprokener, iets extraverter misschien. Daartegenover staan de rustigere journalisten van de krant. Die twee culturen moet je zien samen te brengen."

Gezamenlijk op één redactievloer

Los van het project speelt nog een extra uitdaging voor Beishuizen. Omdat de persdienst op het hoofdkantoor van BN DeStem plaatsneemt, zullen alle Omroep Brabant-verslaggevers van de vestiging Breda ook op de redactievloer van het dagblad gaan werken. De omroep kiest hiervoor om zo de eigen bureauredacteuren en verslaggevers niet uit elkaar te trekken en de ‘workflow’ niet te verstoren, vertelt Tim Zunneberg, hoofd Nieuwe media van Omroep Brabant.

De vraag is hoe beide media op de fysieke aanwezigheid van de concurrerende redactie zullen reageren. Fluisteren op de gang wanneer iemand een primeur heeft? Van Ingen benadrukt dat primeurs niet gedeeld zullen worden met elkaar. Zunneberg onderschrijft dit, maar vindt dat er niet geheimzinnig over gedaan moet worden. "Als iemand een primeur heeft moet je dat van elkaar respecteren. Er moet gewoon over gepraat kunnen worden. Het project valt of staat met het hebben van vertrouwen in elkaar."

Voorbeeld voor andere regio’s

Ook projectleider Beishuizen denkt dat dit wel los zal lopen. Daarnaast zegt hij dat primeurs met de komst van internet tegenwoordig vaak niet langer dan een minuut duren. Eenmaal gepubliceerd kunnen concurrenten er direct mee aan de slag. "En voor de lezer maakt het niet uit van wie de primeur komt, het gaat erom wie het verhaal het beste vertelt."

Beishuizen werkt nu aan een plan van aanpak voor het vormgeven van de samenwerking. In de komende maanden wordt bekeken wat de beste aanpak is, welke mensen er plaats nemen in de gezamenlijke persdienst en welke bijscholing er nodig is. Hij hoopt dat het project een voorbeeld voor andere regio´s zal zijn. "De regionale journalistiek staat onder druk en dit is mogelijk een vorm om als regionale media toekomstbestendiger te kunnen zijn."

Lees een eerder interview met Johan van Uffelen, hoofdredacteur BN DeStem
Lees het bestuursbesluit
Bekijk alle gesteunde regionale samenwerkingsprojecten

Reageer

Geef een reactie

*