Subsidie voor De Groene Amsterdammer en Vrij Nederland

Het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft op 22 september 2013 besloten een uitkering van maximaal € 100.000 beschikbaar te stellen aan De Groene Amsterdammer en Vrij Nederland om te laten onderzoeken hoe de omzet gemaximaliseerd kan worden door losse artikelen te verkopen.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door Blendle dat hetzelfde bedrag in het onderzoek investeert. Door het onderzoek kunnen uitgevers erachter komen welke prijs voor een artikel de hoogste omzet genereert.

Verder moet het project inzicht verschaffen in de vraag wanneer het interessant wordt voor uitgevers om lezers een abonnement op een titel aan te bieden in plaats van losse artikelen af te laten nemen via Blendle.

Ook wordt gekeken wat de effecten zijn van het verkopen van artikelen via de eigen site versus die van Blendle en hoeveel nieuwe lezers (mensen die nu geen abonnement hebben) het verkopen van losse artikelen oplevert. De resultaten van het project zijn niet alleen interessant voor uitgevers die aan Blendle deelnemen, maar zijn van belang voor alle uitgevers die overwegen losse artikelen te verkopen.

Gezamenlijk project uitgevers

De subsidie is verleend op basis van artikel 8.13 van de Mediawet 2008, dat aan het Stimuleringsfonds voor de Pers de mogelijkheid biedt om subsidie te verstrekken aan een gezamenlijk project van uitgevers dat erop gericht is de exploitatiepositie van de betrokken titels te verbeteren.

Het Fonds heeft vastgesteld dat dat hier het geval is. De subsidieverlening zal in tranches plaatsvinden en is gekoppeld aan de voorwaarde dat de onderzoeksresultaten voor de gehele branche ter beschikking komen.
(Mededeling ingevolge artikel 8.19 Mediawet 2008)

Reageer

Geef een reactie

*