Subsidie voor ontwikkeling media-platform Newz

Het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft op 26 november 2012 besloten een subsidie in de vorm van een uitkering van ten hoogste € 360.000,- beschikbaar te stellen aan NDP Nieuwsmedia te Amsterdam ter medefinanciering van de ontwikkeling van mediaplatform Newz.

Dit contentplatform bevat de redactionele content van nieuwsbedrijven, waaronder de dagbladuitgevers. Het nieuws komt beschikbaar voor toepassingen voor zowel zakelijke als particuliere gebruikers. Om de gebruiksmogelijkheden te vergroten, wordt de content op slimme wijze van trefwoorden voorzien. Ook zal gebruik worden gemaakt van semantische technologie waardoor meer informatiebronnen aan elkaar gekoppeld worden. Individuele uitgevers houden zeggenschap over wat er met hun content gebeurt.

Lees ook
Een interview met Jelle Buizer, voorzitter stuurgroep Newz
Bestuursbesluit: Ontwikkeling Newz (voorheen Mediaplatform)

Reageer

Geef een reactie

*