Subsidie voor zeven innovatieve projecten

Het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Pers verleent zeven projecten financiering voor journalistieke innovatie. De projecten zijn door het bestuur en ingeschakelde experts als meest kansrijk en vernieuwend beoordeeld. Het Fonds verstrekt in totaal 457.000 euro aan subsidie.

Vierendertig initiatiefnemers dienden begin april 2013 hun ideeën in voor journalistieke vernieuwing. Na een selectie bleven dertien aanvragers over, waarvan er twaalf hun idee uitwerkten in een project en een subsidieaanvraag indienden.

De twaalf aanvragers presenteerden eind mei hun projecten aan een zevental ingeschakelde experts, te weten: Loek Essers (IT-journalist), Paul Schram (journalist/programmamaker), Mark Deuze (hoogleraar Mediastudies UVA), Henri Beunders (hoogleraar Geschiedenis van Maatschappij, Cultuur en Media, EUR), Kees van Mourik (internetondernemer), Farid Tabarki (trendwatcher) en Sven Maltha (partner Dialogic Innovatie & Interactie).

Vernieuwing Nederlandse journalistiek

De deskundigen voorzagen de aanvragers van feedback en verstrekten het bestuur advies over het vernieuwende karakter voor de Nederlandse journalistiek. De meningen van de experts woog het bestuur vervolgens mee in zijn besluitvorming. Na een bestuursvergadering op 3 juli komen nu zeven aanvragers in aanmerking voor subsidie, te weten:

In totaal verstrekt het Fonds in deze vijfde ronde van de Persinnovatieregeling € 457.773 aan financiering. Per project gold een maximum van € 100.000. De bijdrage van het Fonds bedraagt verder niet meer dan de helft van de totale projectkosten. De zesde ronde van de persinnovatieregeling wordt volgende week op 12 juli 2013 opengesteld voor nieuwe ideeën.

Reageer

Geef een reactie

*