Subsidies winnaars The Challenge toegekend

Het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft op 29 maart 2013 besloten een bedrag van in totaal € 60.000,- beschikbaar te stellen aan 3 projecten op basis van de Tijdelijke subsidieregeling Vernieuwende Journalistiek 2012, beter bekend als The Challenge: Reinventing Journalism.

Deze subsidieregeling stond open voor studenten die een hogere opleiding volgden en in het laatste jaar van hun studie zaten of niet langer dan drie jaar geleden waren afgestudeerd.

Voor de regeling is in 2012 een bedrag gereserveerd van in totaal € 60.000 euro. Van 1 oktober tot 15 november 2012 konden er projectideeën worden ingediend. Nadat het idee was goedgekeurd door het Stimuleringsfonds konden er van 1 tot en met 31 december 2012 aanvragen worden ingediend.

Het bestuur heeft besloten de volgende 3 aanvragen op basis van deze subsidieregeling in aanmerking te laten komen voor een uitkering. De komende maanden zullen de winnaars bloggen over hun ervaringen op Persinnovatie.nl.

JOB, Journalistiek OnderzoeksBureau (€ 20.000)

Het doel van JOB, tevens winnaar van De Tegel Toekomstprijs, is inzicht verkrijgen in maatschappelijke kwesties die alleen in samenwerking met organisaties en door grondig onderzoek naar boven kunnen komen. Organisaties krijgen in ruil voor hun deelname exclusief toegang tot de onderzoeksresultaten over hun branche.

Daarnaast worden er verschillende crossmediale producties gemaakt die JOB gaat aanbieden aan bestaande mediaorganisaties. In het eerste jaar wil JOB twee onderzoeksprojecten uitvoeren die deels ook door de deelnemende bedrijven gefinancierd moeten worden. Lees meer over het project of Lees een interview met de aanvragers.

LocalFocus (€ 20.000)

Doelstelling van dit project is de samenwerking tussen datajournalisten en regionale en lokale media (print, online en tv) te faciliteren. LocalFocus levert een platform waarop lokaal relevante datasets voor lokale en regionale media inzichtelijk worden gemaakt.

Dat doet LocalFocus door belangrijke trends en opvallende zaken uit de data te halen. Regionale verslaggevers kunnen hier vervolgens zelf een verhaal van maken, zonder dat ze zelf in datajournalistiek hoeven te investeren. Lees meer over het project of lees een interview met de aanvragers.

NewPaper (€ 20.000)

Het project NewPaper behelst de oprichting van een kweekvijver voor (journalistiek) toptalent van verschillende opleidingen waarmee NewPaper gaat samenwerken en die ook een deel van de kosten dragen.

Journalisten worden daarbij verhalenvertellers die met gebruik van moderne technische mogelijkheden veelomvattende mediaproducties maken die het nieuws van achtergrond voorzien, duiden en analyseren. NewPaper gaat nauw samenwerken met mediapartners, die de verhalen goedkoop verkrijgen en via hun kanalen kunnen verspreiden. Lees meer over het project of lees een interview met de aanvragers.

Ten gunste van de perssector

Aan elke subsidieverlening is de voorwaarde gekoppeld dat de aanvrager meewerkt aan presentatie en publicatie van de resultaten van de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten met als doel innovatieve projecten onder de aandacht te brengen waardoor deze ten gunste kunnen komen van andere partijen uit de sector.

Subsidie werd verstrekt voor activiteiten die gericht zijn op journalistieke producten, diensten of toepassingen die verband houdend met nieuwsgaring, nieuwsduiding en opinievorming over de maatschappelijke actualiteit, mede in het belang van politieke meningsvorming en een vernieuwend karakter hebben, dat wil zeggen dat de te subsidiëren activiteiten vernieuwingen tot stand brengen in journalistieke functies zodat de persverscheidenheid wordt vergroot en daarmee een vernieuwende bijdrage wordt geleverd aan de journalistieke informatievoorziening.

(Mededeling ingevolge artikel 8.19 Mediawet 2008)

Bekijk de website van The Challenge: Reinventing Journalism

Reageer

Geef een reactie

*