SVDJ aan de slag met versterken lokale journalistiek en onderzoeksjournalistiek

Nieuws | SVDJ
  • Redactie
  • 06 juli 2022
  • 481 woorden , 2 min. lezen

Op 7 juni kondigde Staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media in de hoofdlijnenbrief Media aan dat in 2022 en de jaren daarna fors geïnvesteerd gaat worden in de verdere versterking van lokale journalistiek en onderzoeksjournalistiek. We zijn als Stimuleringsfonds voor de Journalistiek verheugd dat het kabinet het belang van een sterke journalistieke sector hoog op de agenda heeft staan en hier extra middelen via ons beschikbaar voor stelt. Graag gaan we komende tijd samen met de sector aan de slag om deze versterking waar te maken.

Versterking lokale omroepen

Het stelsel van de bekostiging voor lokale omroepen wordt per 1 januari 2025 gewijzigd. In aanloop naar deze wijziging wordt er door de staatssecretaris tijdelijk extra geïnvesteerd in de professionalisering van lokale omroepen om hen zo voor te bereiden op het nieuwe stelsel.

We hebben als Stimuleringsfonds de opdracht gekregen om invulling te geven aan de extra middelen en zijn op dit moment in gesprek met de NLPO en OCW over hoe we (op korte termijn) aan de slag kunnen met de professionalisering van lokale omroepen.

Eerdere onderzoeken en onze eigen Pilot Professionalisering Lokale Omroepen hebben aangetoond wat er nodig is voor een professionele journalistieke basis. De eindevaluatie van de pilot, inclusief aanbevelingen op het gebied van journalistieke professionalisering, ligt bij het ministerie van OCW en wordt binnenkort gepubliceerd.

In gesprek met de sector

Naast de professionalisering van lokale omroepen is er door de extra middelen ook ruimte ontstaan om als Stimuleringsfonds in 2022 met nieuwe projecten te starten. Naast de uitvoering van de huidige (subsidie)programma’s breiden we onze werkzaamheden uit op het gebied van innovatie, organisatieontwikkeling, kennisdeling en onderzoek.

Voordat we starten met het ontwerpen van nieuwe programma’s of regelingen willen we eerst onderzoeken hoe we de sector het beste kunnen ondersteunen. Dit doen we door uitgebreid gesprekken te voeren met zowel landelijke als lokale (nieuws)organisaties, om zo te achterhalen waar zij tegenaan lopen en waar behoeftes liggen.

We willen op het gebied van onderzoeksjournalistiek en lokale journalistiek onderzoeken hoe we innovatie meer kunnen gaan stimuleren. Ook willen we bij lokale media in de brede zin achterhalen wat er nodig is om te ondersteunen in het ontwikkelen van een sterke basis voor journalistiek.

Investeren in infrastructuur en kennispositie

Daarnaast gaan we samen met Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten de komende tijd onderzoeken hoe we de vraag en het aanbod van bestaande fondsen en scholing op het gebied van onderzoeksjournalistiek beter op elkaar aan kunnen laten sluiten. We hopen op deze manier de drempel te verlagen die er kan zijn om met onderzoekjournalistiek te beginnen.

Tot slot willen we de kennispositie van de journalistieke sector verstevigen. We starten daarom met een flexibele onderzoeksregeling. Door in te zetten op kortlopend onderzoek en het werken met open calls kunnen we nadrukkelijker samen met de sector bepalen wat de onderzoeksbehoefte is.

Na de zomer zal er meer bekend worden over de invulling van deze projecten.

Nieuwsbrief

Ontvang ons laatste nieuws
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.