Transparantie als alternatief voor objectiviteit

Op het platform Windnetwerk kunnen burgers hun eigen artikelen of videomateriaal over duurzame energie plaatsen. Journalisten voegen daar informatie aan toe en doen onderzoek, maar ze zijn vooral community managers. "Gewone mensen zijn heel goed in staat om hun eigen verhaal te vertellen. Content hoeft niet alleen van journalisten te komen, dat kan in samenwerking."

Door: Dorien Vrieling

Niemand is tegen duurzame energie. Daar is Carst Abma van AtelierVA, mediabedrijf gespecialiseerd in ruimtelijke ordening, van overtuigd. Toch ontstaan er regelmatig conflicten over het onderwerp, bijvoorbeeld wanneer er ergens windmolens geplaatst worden. "Dat is zonde, want het hoeft niet. Mensen willen uiteindelijk allemaal hetzelfde: gehoord worden." Met Windnetwerk, een platform voor publicaties en discussie over duurzame energie, wil Abma ervoor zorgen dat dat gebeurt.

Op de website van Windnetwerk kunnen mensen uit de kop van Noord-Holland en Friesland, die op wat voor manier dan ook betrokken zijn bij duurzame energie, artikelen of videomateriaal plaatsen. Het ene standpunt zal het andere uitlokken, verwacht Abma. Wat Windnetwerk vervolgens doet, is daar informatie aan toevoegen. "Door een analyse van het netwerk en de informatie weten we precies wat we moeten toevoegen om een duurzame, evenwichtige discussie te voeren. Windnetwerk gaat over duurzame energie, maar de manier van werken is toepasbaar op elk onderwerp. Stel dat voor- en tegenstanders een artikel schrijven over een besluitvormingsproces in een gemeente, dan kunnen wij een politiek wetenschapper vragen daar zijn licht over te laten schijnen."

Geruzie voorkomen door openheid

Het doel is om verschillende groeperingen (duurzame coöperaties, bewonersverenigingen, maar ook politici) nader tot elkaar te brengen. "We willen de oplossing dichterbij brengen," zegt Abma. "Het gaat ons er niet om dat die windmolens er moeten komen, maar er kan zoveel tijd en gedoe bespaard worden. Er ontstaat vaak geruzie over duurzame initiatieven, besluitvormingsprocessen verzanden, soms leiden ze tot rechtszaken. Door meer openheid kan dat voorkomen worden."

De journalisten die voor Windnetwerk werken –Abma en zijn collega Laurette Levi zijn van plan nog een journalist aan te nemen, zodat zij zich meer kunnen richten op de technische en commerciële kant van het platform– zullen een dubbelrol vervullen. "Het journalistieke werk voor Windnetwerk zit hem in stukken schrijven en onderzoeksjournalistiek, maar vooral in community management." Objectiviteit is voor Abma niet het belangrijkste streven. "Dat bestaat niet. Journalisten worden altijd beïnvloed door allerlei mensen en factoren om hen heen. Ik zie transparantie als alternatief voor objectiviteit. Tegenover het verhaal van de voorstander plaatsen we dat van de tegenstander, en we voegen er extra informatie aan toe."

Meer luisteren naar wat mensen beweegt

Zelf raakte hij betrokken bij het onderwerp duurzame energie toen hij tijdens zijn studie journalistiek zijn scriptie schreef bij het Noord-Hollands Nieuwsnetwerk van AT5. Daar kwam hij in aanraking met burgerinitiatieven rond windenergie. "Het viel me op dat gewone mensen heel goed in staat zijn hun eigen verhaal te vertellen. Ik vind dat content niet alleen van journalisten hoeft te komen, dat kan in samenwerking. Wij journalisten zijn altijd maar bezig met stukjes maken. Het zou goed zijn als we meer gaan luisteren naar wat mensen beweegt."

Hoe er geld verdiend kan worden met Windnetwerk is nog niet duidelijk. Vooralsnog wordt het gefinancierd door de subsidie van het Stimuleringsfonds en twee burgerinitiatieven, het Kritisch Platform Windenergie de Zijpe en CALorie Castricum. Abma en zijn collega werken parttime aan het project, naast andere projecten van AtelierVA, waaronder stedenbouwkundige projecten. Abma: "Ik ben ervan overtuigd dat Windnetwerk de potentie heeft om veel groter te worden. Hoe groter het netwerk wordt, hoe meer kennis wij hebben over groeperingen en mensen die betrokken zijn bij duurzame energie. Zoals Facebook geld verdient aan de gegevens van haar gebruikers, zo kunnen wij onze kennis over het ecosysteem van stakeholders in het debat ook verkopen. Maar hoe en aan wie, dat weten we nog niet."

Samenwerken met ict-opleidingen

In het halfjaar dat het project door het Stimuleringsfonds gesubsidieerd wordt, zal vooral tijd en geld gestoken worden in de technische kant van de website. Op dit moment is Windnetwerk nog onderdeel van Abma’s bedrijf AtelierVA, maar er wordt gewerkt aan een aparte website. Abma: "We willen graag gaan werken met stagiairs van ict-opleidingen, zodat we het platform samen met hen verder kunnen ontwikkelen. Er lopen nu gesprekken met hogescholen."

Lees ook

Reageer

Geef een reactie

*