Vandaag leren om morgen succesvol te zijn

Wat werkt wel en wat niet, en waar heeft je klant nu echt behoefte aan? Cruciale vragen voor een start-up, maar ze worden vaak genoeg overgeslagen. Het Stimuleringsfonds hielp afgelopen weekend de 19 geselecteerde persinnovatieprojecten bij het aanscherpen van hun idee.

Een innovatief idee is in de beginfase gebaseerd op allerlei assumpties. Wie een crowdfundplatform voor journalistieke verhalen bouwt, gaat er bijvoorbeeld vanuit dat er genoeg mensen geld willen doneren. Wie software ontwikkelt die automatisch financiële berichtgeving kan schrijven, gaat ervan uit dat er organisaties zijn die dit willen gaan gebruiken en dat lezers er geen problemen mee hebben dat artikelen door ‘robots’ geschreven worden. Maar het gebeurt maar al te vaak dat deze assumpties niet blijken te kloppen, en dan heb je een probleem.

Stoomcursus business model canvas en lean start-up

In de beginfase van een start-up is het daarom belangrijk om die assumpties zo snel mogelijk te gaan testen. De pressure cooker van het Stimuleringsfonds is erop gericht om deelnemers hun assumpties te laten onderzoeken. Als je er aan het begin van je project achterkomt dat lezers niet voor je dienst willen betalen, dan ben je nog op tijd om je koers te verleggen en bijvoorbeeld je verdienmodel aan te passen. Met een stoomcursus business model canvas en lean start-up leren deelnemers op een nieuwe manier naar hun idee te kijken. Welke partners heb je nodig? Welke meerwaarde biedt je idee? Wat heeft de gebruiker eraan? Door daar antwoord op te geven krijg je een overzicht van de kritische aannames waarmee je plan staat of valt.

Donderdag 30 april presenteren de 19 deelnemende projecten hun ideeën én de inzichten die ze tijdens de pressure cooker hebben opgedaan. Het bestuur van het Stimuleringsfonds selecteert vervolgens de ideeën die een officiële subsidieaanvraag in mogen dienen.

Videoverslag pressure cooker

Van idee naar markt

Van idee naar markt

Het traject van de Persinnovatieregeling

Reageer

Geef een reactie

*