Veldgids voor de onafhankelijke journalist

Multiple Journalism is een platform met beschrijvingen van innovatieve journalistieke projecten wereldwijd. Bezoekers kunnen nu leren van 23 projecten, maar als het aan de initiatiefnemers ligt, worden dat er in de toekomst meer. "We willen dat het een levend platform met gedeelde kennis wordt."

Door: Sean van der Steen

Het platform MultipleJournalism.org bestaat nu een jaar en dat betekent dat het Persinnovatie-project ten einde is. De initiatiefnemers van het platform hebben duidelijke plannen voor de toekomst, maar eerst staan we stil bij het platform zoals het er nu staat. Op het moment van schrijven telt de Engelstalige website 23 innovatieve projecten, onderverdeeld in 8 categorieën. De verschillende projecten worden goed beschreven en er zijn handige dwarsverbanden gelegd tussen de verschillende cases. Ook zijn de projecten voorzien van voldoende ondersteunend beeldmateriaal.

Een online community, zoals de initiatiefnemers op het oog hadden, is vooralsnog niet ontstaan – wellicht komt dat met de tijd. Ook is er geen ebook-versie van het platform uitgebracht; journalisten moeten het doen met de responsive website.

Niet louter technologie

Het platform richt zich niet louter op innovatieve technologische ontwikkelingen binnen de journalistiek, vertelt Devid Ilievski, verbonden aan Multiple Journalism en tevens docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. "Het is niet zo dat gebruik van nieuwe technologie per se een doelstelling is. Belangrijker is dat de projecten zijn geënt op het bevorderen van geïnformeerd burgerschap, waarbij technologie als middel wordt ingezet en niet als doel op zichzelf dient."

Dat laatste is dan ook bij alle projecten op de site het geval, vertelt Ilievski. "Maar bij de één speelt technologie een prominentere rol dan bij de ander." Ilievski noemt het Chinese initiatief Cenci, een burgerjournalistiek platform dat draait rond 400 vrijwilligers die artikelen van buitenlandse media vertalen. Er wordt met name aandacht besteed aan wereldpolitiek, geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. Ilievski: "Zodoende zorgen zij ervoor dat de Chinese bevolking geïnformeerd raakt over wat er buiten hun landsgrenzen gebeurt."

Op het platform krijgen ontwikkelingen met een meer technologisch tintje ook aandacht, zoals het fenomeen immersive journalism. Initiatiefnemer Bregtje van der Haak bracht een bezoekje aan voorvechter Nonny de la Peña in de VS voor de Tegenlicht aflevering ‘Hoe echt is echt?‘, waarin Multiple Journalism ook aan bod kwam. Van der Haak: "Wat we aan extra materiaal hebben gedraaid, konden we goed gebruiken op Multiple Journalism."

Voor en door studenten

De subsidie vanuit het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek is op, maar het platform gaat verder met het onderzoeken van innovatieve praktijken binnen de journalistiek. Studenten gaan daar een rol in spelen. Ilievski vertelt over een aantal masterstudenten van de UvA dat onder leiding van hoogleraar Mark Deuze onderzoek doet naar innovatieve journalistieke projecten, waaronder ook robotjournalistiek. "Zij schrijven hun masterscripties, maar ze moeten ook een meer journalistiek afstudeerproduct maken. Dat gaan 6 tot 10 nieuwe cases worden op Multiple Journalism."

De betrokkenheid van studenten luidt in feite een nieuw tijdsperk in voor Multiple Journalism, vertelt Van der Haak. Bij een workshop met verschillende partners was de toekomst van het platform onderwerp van gesprek. Van der Haak: "De vraag was, hoe gaan we nu verder? Daaruit is gekomen: laten we het geschikt maken voor en door studenten."

Ilievski vertelt dat er al 3 universiteiten zijn die hebben ingetekend: Universiteit van Kaapstad, Universiteit van Sydney en de Universiteit van Amsterdam. De verwachting is dat enkele andere universiteiten binnenkort toezeggen. Ilievski: "Samen met die universiteiten willen we ervoor zorgen dat de site levend blijft." Van der Haak voegt toe: Master studenten kunnen MultipleJournalism.org niet alleen gebruiken voor onderzoek, maar ook actief bijdragen aan het platform door commentaar te leveren, of hun eigen onderzoek te bewerken tot een case voor de website."

Open platform

Ook voor het Nederlandse medialandschap is dat laatste van belang. Van der Haak vertelt dat de lancering van Multiple Journalism samenviel met de opheffing van de afdeling digitale vernieuwing bij de NPO. "Voor hen was Multiple Journalism een goedkope mogelijkheid om toch iets aan digitale vernieuwing te doen." Het platform is bij de NPO en met name bij de VPRO dan ook op een vruchtbare bodem beland, vertelt Van der Haak. Dat gaat niet op voor een aantal andere commerciële mediabedrijven. "Bij die grote bedrijven merkten we dat de wil er wel is om te innoveren, maar geen duidelijk plan en bijbehorende visie. Ze staan al onder druk en dan komt dit er ook nog eens bij."

Dat betekent niet dat deze mediabedrijven niet welkom zijn. "Het is en blijft een open platform, dus iedereen mag hier gebruik van maken", verduidelijkt Ilievski. "We hebben nu de website met 23 cases, maar we zijn er nog niet. We willen dat het een levend platform met gedeelde kennis wordt. De studenten dragen daaraan bij. Het is onze bedoeling dat het de komende jaren zo door zal gaan." Van der Haak: "We zien dit als een startpunt, een prototype. Het is onze bedoeling dat de site zich de komende jaren verder zal ontwikkelen tot een site voor en door studenten en jonge journalisten. Zij maken de toekomst."

Lees ook

Reageer

Geef een reactie

*