Verder het land in met kinderkranten Denk Jong

Van een kinderkrant in Rotterdam, naar een beginnend imperium: Angelique van Tilburg heeft een druk jaar achter de rug. De oprichter van Jong010 heeft het subsidieproject bij het Stimuleringsfonds afgesloten, en gaat nu verder met een franchisemodel en bedrijfsstrategie. Er is nog een heel land te veroveren.

Door: Dorien Vrieling

Olievlek over het land

Ruim een jaar geleden was er nog alleen de Rotterdamse kinderkrant Jong010, en ja, daarnaast waren er een heleboel plannen. Die laatste heeft Angelique van Tilburg nog steeds volop, maar er zijn vorig jaar ook een heleboel ideeën ten uitvoer gebracht. Zo ligt er een franchisemodel voor nieuwe kinderkranten, is er een bedrijfsstrategie en richtte Van Tilburg een overkoepelende organisatie (Denk Jong Kinderkranten) op. Nieuwe kranten in Zeeland en de gemeente Rijnmond staan in de steigers en oriënterende gesprekken met nieuwe steden en regio’s worden gevoerd. En binnenkort komt haar boek over schrijven voor, en communiceren met kinderen uit.

Laatst was ze bij haar drukker, om prijsafspraken te maken. In de loop van het jaar zullen er nieuwe kinderkranten gemaakt gaan worden. "Ik vertelde hem dat de kranten zich als een olievlek over het land moeten gaan verspreiden. Hij moest nogal lachen, ik zag hem denken: ja ja, in deze tijd zeker. Maar ik was bloedserieus! Ergens kan hij mijn ambitie wel waarderen, weet ik."

Ambitieus plan

De uitvoering van haar plan is gelopen zoals ze wilde. Achteraf verbaast ze zich er soms over: "Ik heb nogal een ambitieus plan ingediend, hoog ingezet. En het is nog gelukt ook." Haar functie veranderde ingrijpend: sinds januari is ze geen hoofdredacteur meer, maar houdt ze vanuit Denk Jong Kinderkranten het overzicht over de verschillende kranten en richt ze zich vanuit Denk Jong Marketing op het uitbouwen van een verdienmodel. De taakverdeling werkt goed: "Ik hoef het niet allemaal meer alleen te doen, iedereen heeft zo zijn eigen verantwoordelijkheid."

Elke nieuwe krant van Denk Jong wordt opgezet vanuit handleidingen die Van Tilburg het afgelopen jaar ontwikkelde. Veel zaken zijn in elke regio hetzelfde, zegt ze. "Voor elke krant is het bijvoorbeeld belangrijk om goed contact op te bouwen met basisscholen, want daar moet je het van hebben. Zij moeten je krant leuk en goed vinden en aan de kinderen willen geven." Maar bij elke nieuwe krant wordt ook rekening gehouden met de specifieke kenmerken van de regio. "In Rotterdam is laaggeletterdheid een groot probleem, terwijl in Zeeland krimp een lastige kwestie is, er wonen steeds minder kinderen. Ook is cultuur daar belangrijk. Daar moet je op inspelen. Je kunt de aanpak dus ook weer niet 1 op 1 kopiëren."

Geen moetje voor kinderen

In het nieuwe schooljaar komt Denk Jong met lespakketten voor basisscholen. De bedoeling is dat scholen gaan betalen voor een pakket dat het mogelijk maakt ‘meer uit de krant te halen’. Het is een lespakket, geen schoolmethode, benadrukt Van Tilburg. "Om een schoolmethode te zijn moet je aan allerlei eisen voldoen en binnen vakken passen. Wij willen dat leerkrachten en leerlingen veel vrijheid hebben om met de krant te doen wat ze leuk vinden. Dus vooral geen goed-of-fout-vragen, de krant mag nooit een moetje voor kinderen worden."

Op dit moment draait Denk Jong nog voornamelijk op subsidies, maar de bedoeling is dat het bedrijf binnen een jaar of twee op eigen benen staat. "De advertentie-inkomsten zijn de afgelopen jaren steeds verdubbeld, dus dat moet kunnen." De belangrijkste pijler van het huidige verdienmodel is communicatieadvies aan bedrijven en organisaties. Onder de vlag Denk Jong Marketing adviseert Van Tilburg bedrijven die zich op kinderen richten. De essentie van haar adviezen: zorg dat de kinderen centraal blijven staan. "Een open deur, zou je zeggen, maar dat is het echt niet."

Dyslexie-lettertype

Want wat komt ze het nog vaak tegen, dat media en andere bedrijven voor het kind bedenken wat het zou moeten willen. "Dat is de enige manier waarop je kinderen echt kunt aanspreken: als je uitgaat van hun behoeften. Wij bedenken weinig op kantoor, wat er in de krant komt bepalen de kinderen uiteindelijk zelf. Bedrijven verliezen heel gemakkelijk de feeling met kinderen, merk ik, ze hebben geen idee hoe ze hen moeten benaderen. Daarom evalueren wij heel veel. Bij Jong010 trokken we in de zomervakantie bijvoorbeeld een week uit om de opmerkingen van kinderen om te zetten in verbeteringen. Zo hebben we er toen voor gekozen om alle kranten in een speciaal dyslexie-lettertype te gaan drukken."

Van Tilburg vindt het niet alleen belangrijk een krant te maken die kinderen boeit, ze wil hen ook iets leren. "Ik hoop er met de Jong-kranten aan bij te dragen dat kinderen mediawijs worden. Toen ik journalistiek studeerde voelde ik me in de zeik genomen toen ik ontdekte hoe het werkt op redacties. Journalisten creëren beeldvorming, ze beïnvloeden de opinie van de lezer heel sterk. Ik hoop dat onze lezers daar eerder achter komen. In de krant stellen we vragen bij onze stukken, zoals: stel dat een andere journalist dit stuk had geschreven, denk je dat dat hetzelfde verhaal had opgeleverd? Ik hoop dat ze zo hun eigen mening gaan ontwikkelen."

Tips van Angelique van Tilburg:

-Focus op één ding. "Maak dat tot een succes, en ga dan pas door naar het volgende. Ik heb nog altijd 101 plannen, maar probeer niet teveel tegelijk te doen, dat komt het resultaat ten goede."
-Geef op tijd iemand anders de verantwoordelijkheid. "Blijf niet alles zelf doen. Je bent niet onmisbaar."
-Geloof in je eigen plan. "Ik heb zo vaak gehoord: papier is dood, plan heeft geen kans van slagen. Maar we stijgen achterlijk hard. Wie is iemand anders om jou te zeggen dat het niet kan?"

Lees meer

Reageer

Geef een reactie

*