Vijfendertig ideeën voor persinnovatie ingediend

Vijfendertig ideeën zijn ingediend voor de vijfde ronde van de persinnovatieregeling. Het bestuur selecteert komende week de beste ideeën die een volledige aanvraag zullen indienen.

Aanvragers konden hun vernieuwende ideeën tot afgelopen maandag indienen via persinnovatie.nl.

De indieners vulden daarvoor een webformulier in waarin ze hun idee uitlegden, vergelijkbaar met de indienwijze van de startupwedstrijd The Challenge.

Ideeën volgende week online

Het bestuur van het fonds beslist op 17 april welke ideeën door zijn naar de volgende ronde. Deze ideeën worden diezelfde dag gepubliceerd op deze site. De geselecteerde initiatiefnemers dienen vervolgens een subsidieaanvraag in met bijbehorend projectplan en begroting. Op 29 mei presenteren ze hun project aan experts die de subsidieaanvragen beoordelen.

De indieners krijgen daarna tijd om hun aanvraag aan te passen met de feedback van de experts. Ze presenteren hun project op 3 juli aan het bestuur dat de haalbaarheid, vernieuwing en het journalistieke karakter beoordeelt. Op uiterlijk 12 juli 2013 is bekend welke vernieuwende ideeën financiering ontvangen.

Vernieuwingen stimuleren

De zesde ronde van de persinnovatieregeling wordt opengesteld op 1 juli 2013. In zowel de huidige als komende subsidieronde is € 450.000 beschikbaar met een maximum van € 100.000 per project. De bijdrage van het fonds bedraagt ten hoogste 50% van de totale projectkosten.

De persinnovatieregeling is sinds 2010 door het Stimuleringsfonds voor de Pers uitgevoerd op verzoek van voormalig minister Plasterk naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Brinkman. Doel van deze regeling is om de innovatie in de pers en journalistiek te versterken.

Lees ook

Bekijk het overzicht van eerder gefinancierde persinnovatieprojecten
Lees het artikel ‘Vier jaar persinnovatie: sector nog op zoek’

Update 17 april 2013

Het bestuur heeft een selectie gemaakt van de ingediende ideeën. Dertien ideeën gaan door naar de volgende ronde. Bekijk welke ideeën kans maken op financiering.

Reageer

Geef een reactie

*