Volg je hart, maar wees concreet

In de 15 jaar dat ik bij het Fonds werk heb ik heel wat gesprekken gevoerd met subsidieaanvragers. Het is altijd leuk om te horen wat voor plannen mensen hebben, zeker sinds we volop inzetten op innovatie en een nieuwe generatie journalistiek talent langskomt om vernieuwende ideeën te bespreken. Nadat ik in zo’n gesprek de subsidieregelingen heb uitgelegd, is vaak de vraag: ‘Heb je nog tips, Rick?’. Uiteraard heb ik die.

1. Volg je hart, maar wees concreet

Passie voor een idee of project is goed en probeer dat gevoel vooral in een aanvraag vast te leggen, maar laat dat niet resulteren in ellenlange pagina’s waarin de loftrompet wordt gestoken over het idee. Veel aanvragers hebben bovendien de neiging om in algemeenheden en wollig taalgebruik te vervallen onder het motto ‘Hoe meer tekst, hoe meer kans’. Het tegendeel is echter waar: hoe concreter, hoe beter. Houd het kort en bondig en gebruik voorbeelden. Of zoals de Amerikanen zeggen: ‘Show, don’t tell.’

2. Onderbouw je veronderstellingen

Concreet worden betekent ook dat je alle beweringen staaft die je in de aanvraag doet. Vraag offertes aan, verwijs naar bronnen en gesprekken.

3. Wie is de gebruiker?

Dat onderbouwen geldt zeker voor de potentiële doelgroep. Maar al te vaak zien we dat een redenering begint met: ‘Er zijn zo en zoveel duizend mensen in Nederland in die en die leeftijdsgroep met dat en dat inkomen, en daar hoeven we maar 1% van te bereiken en daarmee is ons project geslaagd’. Liever zien we het omgekeerde: ‘Wij weten uit ervaring dat er al zoveel mensen echt geïnteresseerd zijn in ons idee, want dat hebben we getest. En als we het zo en zo aanpakken, dan worden het er nog veel meer’. Betrek dus in een vroegtijdig stadium potentiële gebruikers bij je project, en laat de eerste resultaten in de aanvraag zien.

4. Benoem je doelstellingen

Wat denk je met je project te bereiken? Een rendabele exploitatie? Een nieuw product? Een proefversie? En op hoeveel gebruikers reken je? Wees daar duidelijk over. Het maakt het bovendien makkelijker om na de subsidietoewijzing de voortgang van het project te volgen en bij te stellen indien nodig.

5. Deel je idee, maar vergis je niet in het enthousiasme van anderen

Mensen kunnen erg enthousiast reageren op plannen en ideeën, maar als puntje bij paaltje komt blijken ze toch niet zo positief te zijn. Probeer daarom vooral ook bij onbekenden je ideeën te toetsen: die zullen eerlijker reageren. Met veel en goede feedback kan het idee of plan worden bijgesteld en een beter onderbouwde aanvraag worden ingediend.

6. Vind medestanders

Voor het slagen van projecten kan het erg belangrijk zijn om met andere organisaties samen te werken. Ga je bijvoorbeeld een project uitvoeren op het terrein van buitenlandjournalistiek, betrek er dan een bedrijfstakorganisatie, een krant of nieuwssite bij. Die kunnen je in contact brengen met de juiste personen of kunnen deelnemen in het project. Leg een eventuele bijdrage vooral vast in de aanvraag.

7. Besteed aandacht aan marketing

Met een goed idee of product ben je er niet. Tijdens de looptijd van het project moet je genoeg ruimte inbouwen om voldoende aandacht te genereren zodat potentiële gebruikers weten van het bestaan van je product. Niet iedereen heeft de contacten om in De Wereld Draait Door te komen vertellen over zijn idee, maar met de juiste inzet van social media kom je tegenwoordig ook al een heel eind. Laat in je aanvraag zien op welke manier je je project onder de aandacht gaat brengen, en onderschat dit element niet.

Het opvolgen van deze tips kan de aanvraag en het daarin voorgestelde project verbeteren, maar is géén garantie op een subsidietoewijzing. Het inhoudelijk oordeel is namelijk altijd voorbehouden aan een groep wijzen mannen en vrouwen: ons bestuur.

Subsidieregelingen

Bekijk hier een overzicht van onze subsidieregelingen.

Reageer

Geef een reactie

*