Nieuwe generatie journalisten vindt klassieke professionele normen ouderwets

Newsroom Moskou

Ervaren journalisten op nieuwsredacties maken steeds vaker plaats voor jonge, minder ervaren nieuwkomers. Vaak beschouwen de jongere journalisten de klassieke professionele normen als achterhaald. Journalistiek succes heeft voor hen een andere betekenis.

Door toenemende digitalisering en krimpende budgetten bij nieuwsmedia verandert de dynamiek van nieuwsredacties in een rap tempo. Ervaren journalisten worden steeds schaarser op de werkvloer en daardoor missen beginnende journalisten vaak de nodige begeleiding die hen vertrouwd kan maken met de klassieke professionele normen van het vak.

Ervaren versus onervaren journalisten

De Amerikaanse onderzoeker Patrick Ferrucci kwam tot de conclusie dat jonge journalisten hierdoor heel anders tegen die normen aankijken dan hun ervaren collega’s. Hij interviewde meer dan 50 journalisten van Amerikaanse digitale nieuwsredacties. De helft van deze geïnterviewden had meer dan 10 jaar ervaring in de journalistiek (ervaren) en de andere helft minder dan 5 jaar (onervaren). Aan alle journalisten werd gevraagd hoe ze dachten over klassieke professionele normen, zoals het belang van een duidelijk rapportageproces, de maatschappelijke rol die een journalist dient te vervullen en de voorkeur voor een strikte scheiding tussen journalistiek en entertainment.  Ook werd hen gevraagd wat journalistiek succes voor hen betekent.

Journalistieke normen en succes

Hieruit blijkt dat ervaren journalisten nog veel waarde hechten aan dergelijke professionele normen.  Onervaren journalisten beschouwen zulke normen vooral als ouderwets en achterhaald. Zij herkennen zich bijvoorbeeld niet in de maatschappelijke rol van een journalist of het belang van objectiviteit.

Over één punt zijn de journalisten het wél eens: een promotie of loonsverhoging wordt gezien als journalistiek succes. Maar wat betreft het succes van geschreven stukken ligt dit anders: ervaren journalisten meten dit succes aan de hand van de maatschappelijke impact die het stuk heeft, waar onervaren journalisten eerder kijken naar online succes in de vorm van likes, shares of retweets.

Patrick Ferrucci. Are you experienced? How years in field affects digital journalists’ perceptions of a changing industry. Journalism Studies

Foto: Jürg Vollmer

Over Dirck de Kleer

Dirck de Kleer schrijft het liefst over wetenschappelijk onderzoek. Hij rondt in juli een master Media en Journalistiek af aan de Erasmus Universiteit en vervolgt zijn studie aan Duke University, waar hij zich op politiek en religie zal richten.

Reageer

2 comments

Tsja, dit zegt mij helemaal niks. Twee keer 25 ondervraagden (toe maar!). En misschien is het wel zo dat die ‘oudere’ journalisten vroeger ook anders dachten. M.a.w.: maatschappelijke betrokkenheid komt met de jaren. Ofwel: onderzoek van niks en dus een stukkie van niks. Of is het beeld wel lekker makkelijk?

Geef een reactie

*