Zestien ideeën persinnovatieregeling geselecteerd

Het Stimuleringsfonds heeft zestien ideeën geselecteerd die doorgaan naar de volgende ronde van de Persinnovatieregeling. De geselecteerde aanvragers kunnen tot en met 11 mei een subsidieaanvraag indienen, waarna ze hun ideeën aan het bestuur van het fonds en aan experts mogen presenteren.

In totaal zijn er 49 ideeën ingediend. Het Stimuleringsfonds heeft de ideeën beoordeeld op journalistiek karakter, innovativiteit en haalbaarheid. Er is een selectie gemaakt van zestien ideeën die op basis van deze criteria het meest kansrijk zijn.

Subsidieaanvraag

De zestien aanvragers worden uitgenodigd een subsidieaanvraag in te dienen. Deze aanvraag bestaat uit een projectplan, dat onder meer aangeeft welke activiteiten de aanvrager concreet gaat ondernemen, en een begroting waarin de kostenposten worden gespecificeerd. De subsidieaanvragen kunnen tot en met 11 mei ingediend worden.

Experts en bestuur

De aanvragers presenteren vervolgens op 21 mei hun projecten aan externe experts en bestuursleden van het fonds. De experts en het bestuur voorzien de projecten van feedback, waarna de aanvragers tot 22 juni de tijd krijgen hun aanvragen te verbeteren. Op 2 juli 2014 besluit het bestuur welke projecten een subsidie ontvangen, dit wordt uiterlijk 11 juli op deze website bekend gemaakt.

In deze zevende ronde van de Persinnovatieregeling is € 400.000 beschikbaar met een maximum van € 100.000 per project. Bij projecten vanaf € 20.000,- subsidieert het Fonds maximaal 50% van de projectkosten.

Een overzicht van de zestien ideeën, in willekeurige volgorde:

Facter

Facter is het idee voor een onafhankelijke, non-profit organisatie voor nieuwsconsumenten. Het monitort de feitelijke juistheid van uitspraken gedaan door politici, belangenorganisaties en andere stakeholders in het maatschappelijke debat. Nieuwsmedia die een goede fact checking-redactie ontberen of daar te weinig tijd voor hebben, kunnen bij Facter onderzoeksaanvragen doen.
Lees hier meer over het projectidee.

Nieuwsbank 2.0

Met dit project wordt de Nieuwsbank-website interactiever en kunnen persvoorlichters (en andere belangstellenden en belanghebbenden) betalen voor onafhankelijke journalistieke producten. Nieuwsbank int bijdragen van donateurs en treedt vervolgens op als opdrachtgever van onafhankelijke redacties en freelancers.
Lees hier meer over het projectidee.

Windnetwerk

Windnetwerk wil van de journalistieke professie een collaboratief, open en transparant proces maken, in plaats van een product. Hierdoor zien actoren rondom bepaalde thema’s opnieuw de meerwaarde van de journalistiek in. Verschillende partijen rond het thema mogen hun nieuws brengen op het platform. Vervolgens worden de artikelen aangevuld door perspectieven, vragen, feiten, correcties en alternatieven van andere partijen op het platform.
Lees hier meer over het projectidee.

Jourein

Jourein is een online omgeving waar redacties en journalisten individueel of samen kunnen werken aan online nieuwsdossiers. Nieuwsdossiers bundelen het nieuws rond een nieuwsitem en worden verrijkt met audio, video, foto, infographics, data-analyses en social media content. Daarnaast worden ze verrijkt met bijvoorbeeld columns, opiniestukken en onderzoeksresultaten.
Lees hier meer over het projectidee.

Nieuwsvertaler voor Kinderen

Met behulp van de Nieuwsvertaler voor Kinderen kunnen journalisten van bestaande nieuwsartikelen gemakkelijk en snel geschikte nieuwsitems maken voor kinderen van verschillende leeftijden, zonder dat een redacteur de kennis hoeft te hebben van het leesniveau of taalgebruik van een kind.
Lees hier meer over het projectidee.

Fosfor Longreads 2.0

Fosfor Longreads gaat zich omvormen tot een platform dat open staat voor alle uitgevers en auteurs van lange journalistieke verhalen. Kwaliteitsmedia en topauteurs kunnen straks via het platform hun longreads verrijken en distribueren. Daarnaast komt er de mogelijkheid om klassiekers in het longread-genre te publiceren.
Lees hier meer over het projectidee.

Watch and Learn

Watch and learn vormt bestaande en bewezen technieken uit niet-journalistieke onderzoeksdomeinen om naar journalistieke tools. Hierbij kan gedacht worden aan tools die teksten versimpelen, grote hoeveelheden data analyseren of automatisch verhalen maken.
Lees hier meer over het projectidee.

Nieuwsdeal

Het Nieuwsatelier organiseert de Nieuwsdeal 2014, een wedstrijd waarbij jonge onderzoeksjournalisten worden uitgedaagd een goed verhaal op een slimme manier in de markt te zetten. Vijf landelijke media begeleiden gedurende drie maanden de teams en verplichten zich de onthulling te publiceren.
Lees hier meer over het projectidee.

Graphix Box

Via de infographicsdatabase Graphix Box kunnen media infographics op hun eigen voorwaarden verkopen aan andere media. Bladen, websites en kranten krijgen er een verdienmodel bij en kunnen meer infographics laten maken, omdat ze er ook aan kunnen verdienen.
Lees hier meer over het projectidee.

Digified by Sirimedia

Het bereik van de uitgever reikt niet veel verder dan haar eigen lezers. Door een samenwerking aan te gaan met een of meerdere telecommaatschappijen en een betaalmogelijkheid via de telefoonrekening te bieden kunnen er diverse synergieën ontstaan. Voor de uitgever een tienvoudig bereik en nieuwe omzetkanalen, en voor de telecommaatschappijen stimulering van dataverbruik en nieuwe diensten.
Lees hier meer over het projectidee.

Data World

Data- en buitenlandjournalistiek zijn tot nu toe twee genres in de (Nederlandse) journalistiek die strikt gescheiden worden gehouden, maar elkaar juist heel goed aanvullen. Data World is een tool voor Nederlandse journalisten om digital storytelling over mondiale onderwerpen mogelijk te maken.
Lees hier meer over het projectidee.

Audible Data Journalism

Dit project onderzoekt alternatieve manieren waarop journalistieke duiding van data plaatsvindt. Het project richt zich daarbij op het ontwerp en de ontwikkeling van auditieve representaties (audio scapes/tours) op basis van de beschikbare open linked data van een stad. Vanuit deze data kunnen unieke verhalen worden gedestilleerd.
Lees hier meer over het projectidee.

Nieuwswaarde van Datavisualisaties

Dit onderzoek inventariseert het gebruik van (interactieve) datavisualisaties in Nederlandse nieuwsmedia en doet op basis van inhoudsanalyses en terugkoppeling met de makers suggesties voor een effectiever gebruik van datavisualisaties in het nieuws.
Lees hier meer over het projectidee.

Nuprofiel

In dit project gaat NU.nl in samenwerking met TNO ontdekken op welke manier het nieuwsaanbod beter kan aansluiten bij kenmerken van nieuwsconsumenten. Statische elementen als leeftijd en opleiding, maar ook meer dynamisch zoals locatie, gedrag of tijdstip worden hierbij betrokken. Vervolgens wordt onderzocht hoe het nieuws-aanbod dynamisch aangepast kan worden in presentatie, prioritering, layout en notificaties.
Lees hier meer over het projectidee.

Nieuwsplaats

Met Nieuwsplaats wordt de inhoud van een nieuwswebsite aangepast aan de plaats, activiteit van de lezer en het tijdstip op de dag. Nieuwsplaats maakt een persoonlijk nieuwsprofiel en biedt hiermee nieuws aan dat aansluit op de gebruiker.
Lees hier meer over het projectidee.

The Newstracker

The Newstracker is een instrument dat monitort welk type nieuwsberichten nieuwsconsumenten bezoeken op hun desktop, laptop, mobiele telefoon of tablet. Dit gebeurt op alle momenten van de dag en overal: thuis, op het werk en onderweg. Vervolgens wordt geanalyseerd wat bezoekers hebben bekeken en waarin ze geïnteresseerd zijn gedurende de dag.
Lees hier meer over het projectidee.

Lees meer

Reageer

Geef een reactie

*