Op de goede weg, maar ruimte voor verbetering

In 2009 adviseerde de commissie Brinkman om een subsidieregeling op te richten om innovatie in de journalistiek te stimuleren en zo de journalistiek te versterken. Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek doet dit sinds 2010 met de Persinnovatieregeling. Om de slagingskans en impact van gesubsidieerde projecten te vergroten is de regeling uitgebreid geëvalueerd.

 

“Een wijs man zei ooit: het heeft geen enkele zin om onderzoek te doen als je het niet tevoren met elkaar eens bent over de uitkomst. Daar zit veel waars in. Toch denken we dat we hiermee ons voordeel kunnen doen. De evaluatie geeft weliswaar aan, dat we op de goede weg zijn, maar biedt daarnaast voldoende aanknopingspunten om de regeling nóg effectiever, nóg slimmer vorm te geven”, aldus René van Zanten, algemeen directeur van het Stimuleringsfonds.

De evaluatie is in opdracht van het Stimuleringsfonds, maar onafhankelijk, uitgevoerd door onderzoeker Casper Wolfert. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste resultaten en een infographic.

De regeling

Organisaties en individuen met een vernieuwend idee voor de journalistiek kunnen hiervoor subsidie aanvragen via de Persinnovatieregeling. Projecten worden geselecteerd op basis van innovativiteit, journalistieke inhoud en haalbaarheid. Sinds de start van de regeling in 2010, heeft het fonds 9,5 miljoen euro subsidie toegewezen aan 78 projecten. De meeste subsidie ging naar projecten die de regionale journalistiek versterken (27%), experimenteren met nieuwe verdienmodellen (14%) of werken aan ontbundeling en personalisering (14%).

De prestaties

Van de 78 projecten die subsidie toegewezen hebben gekregen worden er 26 op dit moment nog uitgevoerd. Vijf projecten zijn niet gestart en vijf projecten zijn eerder gestopt of stopgezet door het fonds. De overige 42 projecten zijn succesvol afgerond. De helft van deze projecten is na besteding van de subsidie door de aanvragers doorgezet met eigen middelen. Uit de evaluatie blijkt dat de meerderheid van de projecten de gestelde doelstellingen behaalt. Bij regionale projecten ligt dit aantal lager dan bij nationale projecten.

Naast de continuering en het behalen van doelstellingen is ook de impact van projecten onderzocht. Krijgen projecten aandacht van andere partijen? Leidt het tot acties van anderen, zoals bedrijven die lessen overnemen of een contract afsluiten? Of blijft de impact beperkt tot de eigen organisatie?

Van alle onderzochte projecten weet 28% andere partijen aan te zetten tot actie. Bij 20% is er aandacht van andere partijen, zoals media-aandacht of andere bedrijven uit de sector die werkbezoeken afleggen bij het project. Een derde van de projecten kent geen impact buiten de muren van de eigen organisatie. Dit kunnen bijvoorbeeld projecten zijn die zich richten op het opleiden van journalisten of het bevorderen van een cultuuromslag.

Het innovatieportfolio van de Persinnovatieregeling kent een hoog experimenteel gehalte. Onzekerheid en een grote kans op mislukking is eigen aan dit innovatieproces. In dit licht kan het fonds tevreden zijn met de resultaten, toch zijn er verschillende manieren waarop het fonds de regeling kan aanpassen en de prestaties mogelijk kan verbeteren. Wolfert noemt daarvoor een aantal overwegingen in het onderzoek.

Voortdurend aangescherpt

Volgens operationeel directeur Rick van Dijk zal de evaluatie aanleiding geven tot het aanpassen van de regeling. “Het Fonds zal de aanbevelingen van de onderzoeker zeer ter harte nemen bij het uitwerken van de innovatieregeling voor 2015. De regeling bestaat sinds 2010 en is op basis van evaluaties voortdurend aangescherpt. Ook deze evaluatie zal aanleiding geven tot aanpassingen om de slagingskans en de impact van de projecten te vergroten. Te denken valt daarbij aan het aanbieden van meer coaching en begeleiding en deze beter toe te spitsen op de aard van de onderneming – bestaand of een start-up.”

Analyse-tool

Naast het evaluatierapport wordt er ook een analyse-tool opgeleverd waarmee het fonds in de toekomst de regeling zelf kan blijven monitoren en bijsturen waar nodig. Zo kan sneller gezien worden of de slagingskansen en de mate van impact van projecten toeneemt of afneemt ten opzichte van voorgaande jaren.

Infographic evaluatie Persinnovatieregeling

Door Daan van Elk

Evaluatie Persinnovatieregeling

Download onderzoeksrapport

Reageer

Geef een reactie

*