S23 Journalistiek in diskrediet

Een onderzoek naar de journalistiek in Nederland: Checken en dubbel checken! Journalisten weten precies hoe het hoort. Maar gedragen ze zich daar ook naar?

De gelauwerde Britse journalist Nick Davies betoogde dat journalisten er nauwelijks meer aan toe komen het waarheidsgehalte van hun informatie te onderzoeken. Maar liefst zeventig procent van het binnenlandse nieuws in de Britse kwaliteitskranten blijkt helemaal of gedeeltelijk gebaseerd op het recyclen van voorverpakte informatie. In Nederland is het niet veel beter gesteld, zo leerde onderzoek van Nijmeegse communicatiewetenschappers.

De grondtoon van de in deze bundel bijeengebrachte teksten is zorgelijk. De journalistiek die zich ooit de koningin der aarde waande, lijkt wel een dienstmeid geworden. Al te vaak betekent eerbied voor de waarheid in de redactionele praktijk eerbied voor wat als waarheid wordt verkocht.

Met de komst van internet met zijn blogs, twitters, hyves en wat niet meer, lijkt de professionele journalist zijn onderscheidende waarde te hebben verloren. Wat te denken van zijn toekomstige rol? Kan kwaliteitsjournalistiek overleven in het multimediale tijdperk? Of maken we ‘alleen maar’ het einde van haar oude vehikel en bijbehorend businessmodel mee?

Journalistiek in diskrediet is in zoverre een programmatische titel, dat het in dit boek niet alleen gaat om de feiten van de hedendaagse journalistiek, maar ook en vooral om het belang van een betrouwbare, onafhankelijke, kritische informatievoorziening. Bij gebrek aan een geloofwaardig alternatief kan die ook in het multimediale tijdperk maar het best worden toevertrouwd aan professionele journalisten.

Onderzoek uitgevoerd door het Katholiek Instituut voor Massamedia. Redactie door Bert van Ummelen. September 2009. ISBN 97890 79700 14 1.

Download onderzoeksrapport

Reageer

Geef een reactie

*