S29 Het Persbureau in Perspectief

Het onderzoek ‘Het Persbureau in Perspectief’ dat op 6 november 2009 is verschenen, brengt de verandering in de rol, functies en kernwaarden en de rol van persbureaus in kaart vanuit het perspectief van verschillende experts uit de mediasector.

Uit het onderzoek blijkt dat persbureaus nog steeds aan de wensen en behoeften van redacties en journalisten voldoen.

Dat wil echter niet zeggen dat de rol, functies en kernwaarden niet aan verandering onderhevig zijn. Zo pleiten sommige experts voor een duidelijker rolverdeling tussen persbureau en journalisten (kale feiten tegenover verdieping) en anderen voor het op maat aanbieden van deelpakketten in plaats van een (duur) totaalpakket. Mogelijk probleem is dat dan de informatie makkelijk (onbetaald) via internet kan worden gedeeld. Verder kan er daardoor sprake zijn van een paradox voor persbureaus: een persbureau wordt geacht in de breedte nieuws te leveren en alles te verslaan, maar klanten willen het gevoel hebben dat ze iets anders krijgen dan de andere (concurrenten), nieuws waarmee ze zich kunnen onderscheiden. Het gros van de geïnterviewden is verder van mening dat de overheid de persbureaus niet direct zou moeten ondersteunen. Indirecte overheidssteun zou wel tot de mogelijkheden kunnen behoren, bijvoorbeeld door een onderzoek naar nieuwe businessmodellen voor persbureaus mogelijk te maken. Wat de functie van persbureaus betreft zijn de geïnterviewden van mening dat hun ordenings- en valideringsfunctie met de toenemende betekenis van internet aan belang heeft gewonnen en dat het internet wat dat betreft juist kansen biedt.

Het onderzoek is uitgevoerd door Karianne Vermaas (WAU?! – What About Users) en Frank Janssen (Frankwatching) in opdracht van het Stimuleringsfonds voor de Pers. Aan het onderzoek werkten onder meer Erik van Gruijthuijsen (ANP), Bram Bloemberg (Novum), Marcel van Lingen (GPD), Bart Brouwers (Spits) en Laurens Verhagen (Nu.nl) mee.

Download onderzoeksrapport

Reageer

Geef een reactie

*