Project

Deze omroep (Omroep Zilt) heeft subsidie ontvangen in het kader van de regeling Professionalisering Lokale Publieke Media-instellingen 2022-2023. Deze subsidie wordt ingezet voor de verdere professionalisering van de lokale omroep, door middel van het in dienst nemen/inhuren van professionals en zo de kwaliteit van hun journalistiek te waarborgen en verbeteren en hun organisatie te versterken.

Wie
Omroep Zilt
Subsidiebedrag
€250.000,-
Jaar
2023
Website