Project

Deze omroepen (Stichting Omroep Maasland, Stichting Lokale Omroep Maashorst, Stichting Omroep Meierijstad en Stichting Laarbeekse Omroep Kontakt) hebben in samenwerkingsverband subsidie ontvangen in het kader van de regeling Professionalisering Lokale Publieke Media-instellingen 2023-2024. Deze subsidie wordt ingezet voor de verdere professionalisering van de lokale omroep, door middel van het in dienst nemen/inhuren van professionals en zo de kwaliteit van hun journalistiek te waarborgen en verbeteren en hun organisatie te versterken.