Iedereen journalist

Het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft op 2 juli 2012 besloten een subsidie van ten hoogste € 35.724,75 beschikbaar te stellen aan Hollandse Helden voor het uitvoeren van een onderzoek ‘Iedereen Journalist’ ten behoeve van een in 2013 door de NTR uit te zenden drieluik over de stand van zaken en toekomst […]

Eigenaren van het nieuws

Het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft op 12 november 2012 besloten een subsidie van ten hoogste € 30.000 beschikbaar te stellen aan Mathilde Sanders voor het uitvoeren van een onderzoek naar Eigenaren van Nieuws. Doel van dit onderzoek is om te analyseren hoe ‘alternatieve’ vormen van media-eigendom, zoals dat van stakeholders als […]

De nieuwswaarde van corporate PR als voorspeller van journalistieke verwerking

Het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft op 20 november 2012 besloten een subsidie van ten hoogste € 16.174 beschikbaar te stellen aan de Universiteit van Amsterdam/Ascor voor het uitvoeren van een onderzoek naar de nieuwswaarde van corporate PR als voorspeller van journalistieke verwerking. In aanvulling op eerdere onderzoeken gaat de onderzoeker dr. […]

Buitenlandjournalistiek: kansen en mogelijkheden

Het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft op 20 november 2012 besloten een subsidie van ten hoogste € 65.000 beschikbaar te stellen aan Lokaalmondiaal voor het uitvoeren van een onderzoek naar Buitenlandjournalistiek. De doelstelling van dit onderzoek is het bepalen van de manier waarop buitenlandjournalistiek in Nederland verandert en op welke manier nieuwe […]

Nieuwe Nederlanders en media 2014

Het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft op 20 december 2013 besloten een subsidie van ten hoogste € 20.000 beschikbaar te stellen aan Motivaction en Trancity voor het uitvoeren van een onderzoek naar het bereik en de waardering van mainstream Nederlandse media, cultuurgebonden media en internationale media onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en […]

Cameraad

Met Cameraad kan de redactie door een druk op de knop burgers die zich binnen een bepaalde straal van een nieuwswaardig event) bevinden vragen het event te filmen met hun telefoon. Deze live-streams kunnen vervolgens, na minimale regie vanuit de redactie, worden ge-embed in de nieuwsartikelen die vlak erna over het event worden gepubliceerd. Met […]