Buitenlandjournalistiek: kansen en mogelijkheden

Het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft op 20 november 2012 besloten een subsidie van ten hoogste € 65.000 beschikbaar te stellen aan Lokaalmondiaal voor het uitvoeren van een onderzoek naar Buitenlandjournalistiek.

De doelstelling van dit onderzoek is het bepalen van de manier waarop buitenlandjournalistiek in Nederland verandert en op welke manier nieuwe methoden ingezet kunnen worden om ervoor te zorgen dat een groter publiek wordt bereikt.
Het onderzoek wordt gedaan middels een nieuwsanalyse, een enquête onder Nederlands publiek, diepte-interviews met correspondenten en buitenlandjournalisten in 12 verschillende landen en het bij elkaar brengen van experts en journalisten in een werkconferentie.

Resultaten

De resultaten worden bekend gemaakt door middel van de publicatie van een onderzoeksrapport, de productie en publicatie van een magazine (breed gedistribueerd) en door middel van bekendmaking tijdens de Avond van de Buitenlandjournalistiek in 2013.

Lees ook