Datajournalistiek in de regio – Bron van nieuwe mogelijkheden

De Twentsche Courant gaat datajournalistiek structureel inbedden in de werkwijze van redactieleden.

Daarvoor leidt de krant 8 redacteuren op tot datajournalisten en wordt een programmeur aangenomen die permanent aanwezig zal zijn op de redactie(s) om te helpen met het raadplegen, verwerken en combineren van grote databestanden en datasets. Door de verbinding tussen journalisten en technologie hoopt het dagblad trends in de regionale samenleving en maatschappelijke actualiteiten beter te signaleren en duiden.

Impuls regionale onderzoeksjournalistiek

Hoewel datajournalistiek op landelijk niveau al wordt ingezet, blijven de regionale dagbladen nog achter in deze nieuwe vorm van onderzoeksjournalistiek. Het structureel toepassen van datajournalistiek in de huidige werkwijze van journalisten in de regio is dan ook vooruitstrevend en vernieuwend te noemen.

 

Lees ook