De nieuwswaarde van corporate PR als voorspeller van journalistieke verwerking

Het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft op 20 november 2012 besloten een subsidie van ten hoogste € 16.174 beschikbaar te stellen aan de Universiteit van Amsterdam/Ascor voor het uitvoeren van een onderzoek naar de nieuwswaarde van corporate PR als voorspeller van journalistieke verwerking.

In aanvulling op eerdere onderzoeken gaat de onderzoeker dr. Pytrik Schafraad trachten te verklaren waarom persberichten de ene keer ogenschijnlijk zomaar worden overgenomen en de andere keer juist aanleiding zijn voor een eigen journalistieke productie. De onderzoeksresultaten gaan de journalistiek concrete handvaten bieden om efficiënt en kritisch om te gaan met de druk uit de PR-sector en te waken over de pluriformiteit van het nieuws. De onderzoeker zal vanaf februari 2013 een blog bijhouden over de voortgang van dit project.

Lees ook