Digified by Sirimedia

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek stelt een subsidie van maximaal € 61.650 beschikbaar aan Sirimedia BV voor ‘Digified by Sirimedia’. Het project start op 1 augustus 2014 en heeft een looptijd van 12 maanden.

Het bereik van de uitgever reikt niet veel verder dan haar eigen lezers. Digified wil uitgevers samenvoegen in één applicatie die een all-you-can-read- model aanbiedt. Daarbij wordt samengewerkt met telecom- en kabelmaatschappijen die als marketingapparaat dienen en hun eigen klanten aanspreken, door bijvoorbeeld een all-you-can-read- abonnement aan een telefoonabonnement te koppelen. Hiermee kan de uitgever een nieuwe doelgroep aanspreken en haar content op een vernieuwende wijze aanbieden.

Omdat de haalbaarheid van dit project afhankelijk is van de samenwerking met telecom- en kabelmaatschappijen, is als voorwaarde gesteld dat de bereidheid van partners om aan dit project mee te werken via bijvoorbeeld een samenwerkingsovereenkomst aangetoond moet worden, alvorens subsidie uitgekeerd zal worden.

Het Fonds verstrekt de subsidie op basis van de Tijdelijke subsidieregeling Persinnovatie. Aan elke subsidieverlening is de voorwaarde gekoppeld dat de aanvrager meewerkt aan presentatie en publicatie van de resultaten van de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten met als doel innovatieve projecten onder de aandacht te brengen waardoor deze ten gunste kunnen komen van andere partijen uit de sector.

Lees ook