Graphix Box

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek stelt een subsidie van maximaal € 37.396 beschikbaar aan Robert Stiphout voor ‘Graphix Box’. Het project start op 1 september 2014 en heeft een looptijd van 12 maanden.

Via de infographicsdatabase Graphix Box kunnen media infographics op hun eigen voorwaarden verkopen aan andere media. Bladen, websites en kranten krijgen er een verdienmodel bij en kunnen meer infographics laten maken, omdat ze er ook aan kunnen verdienen. Bovendien kunnen ze er op hun beurt weer goedkoop visualisaties vinden. Doordat beeldtaal universeel is en ontwerpen makkelijk aan te passen zijn, kunnen media uit de hele wereld meedoen. Graphix Box vertaalt zo nodig. Infographics worden op deze manier betaalbaar en komen zo ook voor kleinere media als tabletuitgaven en vaktijdschriften binnen bereik.

Het Fonds verstrekt de subsidie op basis van de Tijdelijke subsidieregeling Persinnovatie. Aan elke subsidieverlening is de voorwaarde gekoppeld dat de aanvrager meewerkt aan presentatie en publicatie van de resultaten van de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten met als doel innovatieve projecten onder de aandacht te brengen waardoor deze ten gunste kunnen komen van andere partijen uit de sector.

Lees ook