Immrs

Immrs is een tablet-nieuwsreader die een selectie maakt van relevant nieuws op basis van gestelde vragen door gebruikers. Immrs werkt vraaggestuurd en brengt nieuws vanuit verschillende invalshoeken en bronnen in een leesomgeving samen. Het project filtert en presenteert journalistieke informatie op een nieuwe manier. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de verrijkte artikelendatabase van de bij Newz betrokken nieuwsmedia.

Het project is innovatief, omdat op een andere manier dan gebruikelijk gepersonaliseerd (achtergronden en analyse van het) nieuws wordt aangeboden: niet op basis van voorkeuren of netwerken, maar op basis van een concrete vraag. Er wordt met een groot aantal partijen samengewerkt (naast Newz, onder meer ook TNO en de Hogeschool Utrecht) wat de haalbaarheid van het project ten goede komt.

Lees ook