Longform Journalistiek

Met dit project ‘Longform Journalistiek’ wil Uitgeverij Fosfor gaan experimenteren met de ontwikkeling van longform-apps voor de Nederlandse markt. Het achterliggende motief hierbij is het behoud van het lange journalistieke verhaal (tussen 2.000 en 60.000 woorden), dat volgens Fosfor langzamerhand aan het verdwijnen is uit krant en tijdschrift.

Men gaat twee apps voor longform-journalistiek ontwikkelen: een gewone en een verrijkte versie à la die van het Amerikaanse the Atavist.

Longform in Nederland

Inhoudelijk betreft het longforms met een (onderzoeks)journalistiek karakter, gericht op het belichten van de maatschappelijke actualiteit en geschreven door journalisten en auteurs met een bewezen publiek. Gelijktijdig met de apps wordt een eigen verkoopkanaal ontwikkelt met een daaraan gekoppeld een verdienmodel dat recht doet aan zowel de uitgever als de auteurs van longforms.

De ervaringen die Fosfor hiermee opdoet, wil de uitgeverij delen met de sector via workshops en colleges. Ofschoon dergelijke longforms al bestaan in het buitenland is tot dusver nog niet onderzocht in hoeverre er in Nederland behoefte aan is. Parallel met de te ontwikkelen apps gaat Fosfor die behoefte in kaart brengen.

 

Lees ook