NewPaper

Het project behelst de oprichting van een kweekvijver voor (journalistiek) toptalent van verschillende opleidingen waarmee NewPaper gaat samenwerken en die ook een deel van de kosten dragen. Journalisten worden daarbij verhalenvertellers die met gebruik van moderne technische mogelijkheden veelomvattende mediaproducties maken die het nieuws van achtergrond voorzien, duiden en analyseren. NewPaper gaat nauw samenwerken met mediapartners, die de verhalen goedkoop verkrijgen en via hun kanalen kunnen verspreiden.

Aan elke subsidieverlening is de voorwaarde gekoppeld dat de aanvrager meewerkt aan presentatie en publicatie van de resultaten van de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten met als doel innovatieve projecten onder de aandacht te brengen waardoor deze ten gunste kunnen komen van andere partijen uit de sector.

Lees ook