News Genius

News Genius is een app waarmee op basis van contextfactoren (persoonlijke voorkeuren, locatie, interesses, beschikbare tijd nieuwsgebruiker) automatisch gepersonaliseerde en op-maat-gesneden nieuwsuitzendingen worden aangeboden. Het betreft een samenwerking tussen RTL en TNO waarmee een persoonlijke nieuwscompilatie kan worden gecreëerd.

News Genius wil inspelen op verschillende trends, zoals de sterke groei van digitale en mobiele nieuwsconsumptie, de opkomst van het niet-lineaire kijken, de opkomst van nieuwsapps met een video-component, het toegang bieden tot (nu nog ongebruikte) video (en audio) content en het aanbieden van persoonlijk relevante content. Vernieuwend is verder dat RTL nadrukkelijk archiefmateriaal in het project inbrengt.

Lees ook