Nieuwswaarde van datavisualisaties

Het project Nieuwswaarde van Datavisualisaties gaat onderzoeken hoe en wanneer beeld iets toevoegt (of overbodig maakt) in een journalistieke context. Welke presentatievormen kun je het best gebruiken? Welke platformen zijn geschikt? Wanneer maak je iets interactief? En snappen gebruikers hoe zij een visualisatie moet lezen? Kortom: wat werkt wel en wat werkt niet als het gaat om het gebruik van datavisualisaties in het nieuws? Het onderzoek zal zich richten op zowel de productie- als de gebruikerskant van datavisualisaties.

De kernvraag luidt: Aan welke voorwaarden moet een datavisualisatie voldoen om door gebruikers te worden ervaren als een passende en zinvolle bijdrage aan hun kennis van het nieuws? Met het antwoord op die vraag willen de aanvragers praktische richtlijnen formuleren voor het maken van datavisualisaties die snel en adequaat informeren over nieuwswaardige zaken.

Het Fonds verstrekt de subsidie op basis van de Tijdelijke subsidieregeling Persinnovatie. Aan elke subsidieverlening is de voorwaarde gekoppeld dat de aanvrager meewerkt aan presentatie en publicatie van de resultaten van de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten met als doel innovatieve projecten onder de aandacht te brengen waardoor deze ten gunste kunnen komen van andere partijen uit de sector.

Lees ook