NUprofiel

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek stelt een subsidie van maximaal € 74.995 beschikbaar aan Sanoma voor ‘Nuprofiel’. Het project start op 1 augustus 2014 en heeft een looptijd van 7 maanden.

NU.nl en TNO gaan met Nuprofiel een visualisatie van het nieuws creëren waarbij nieuwscontent meer ‘engaging’ en relevant wordt voor gebruikers. Daarbij worden meerdere variabelen gebruikt om te bepalen welke nieuwscontent belangrijk is voor een gebruiker. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van redactionele selectie; is iets breaking, live of populaire nieuws? Het leesgedrag van de gebruiker wordt onderzocht en de persoonlijke context – tijdstip, locatie en device – worden meegewogen. Op basis van deze variabelen wordt onderzocht hoe het nieuwsaanbod dynamisch aangepast kan worden in presentatie, prioritering, lay-out en notificaties.

Het op deze schaal en deze manier visueel presenteren van nieuws is nog niet eerder gedaan. Bovendien zijn de meeste bestaande visuele presentaties bedoeld voor desktops, terwijl dit project zich richt op kleine schermen, die in de toekomst steeds vaker gebruikt zullen worden (bij bijvoorbeeld smartwatches en Google Glass).

Het Fonds verstrekt de subsidie op basis van de Tijdelijke subsidieregeling Persinnovatie. Aan elke subsidieverlening is de voorwaarde gekoppeld dat de aanvrager meewerkt aan presentatie en publicatie van de resultaten van de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten met als doel innovatieve projecten onder de aandacht te brengen waardoor deze ten gunste kunnen komen van andere partijen uit de sector.

Lees ook