Public Research App

De smartphone-applicatie is een toolkit die communicatie- en sensorfunctionaliteiten van smartphones bundelt en het publiek als dataleverancier faciliteert om kwalitatieve en kwantitatieve data aan te leveren. De app is inzetbaar voor journalisten en voor onderzoekers en wetenschappers waarmee zij eventueel samenwerken.

Burgerparticipatie en datajournalistiek

Het project is innovatief doordat ontwikkeling en gebruik van de app helpen expertise en ervaring op te bouwen rond trends als burgerparticipatie en datajournalistiek. De bandbreedte van de inzetbaarheid varieert van complexe research, waarbij resultaten pas na verloop van tijd naar het publiek kunnen worden teruggekoppeld, tot eenvoudige raadpleging zoals dagelijkse polls waarbij feedback direct plaatsvindt. Ontwikkeling en gebruik van de app stimuleren verder nadenken over nieuwe journalistieke werkwijzen, vormgeving van content en interactie die journalisten c.q. platforms met het publiek kunnen aangaan.

Lees ook