Scroll for all

Met digital storytelling kunnen fotograaf, journalist, filmer, radiomaker en vormgever elkaar versterken op een manier die voor de intrede van het internet niet denkbaar was. Journalistieke verhalen kunnen intense zintuigelijke ervaringen worden voor de mediaconsument. Om hierin succesvol te zijn, dient er geïnvesteerd te worden in het leren van nieuwe manieren van verhalen vertellen en distribueren, samenwerken, technische capaciteit en geloof in het’trial and error’ experiment. De grote spelers als New York Times en The Guardian hebben dat het afgelopen decennium succesvol gedaan, maar voor de meeste journalistieke redacties, en in het bijzonder (freelance) makers in Nederland, blijft de realisatie van succesvolle en vernieuwende digital storytelling veelal buiten bereik. Scroll for All wil hier verandering in brengen en gaat individueel opererende makers bij elkaar brengen in een online storytelling community waarbinnen trainingen aangeboden worden en een tool wordt ontwikkeld waarmee fotografen, radiomakers en schrijvend journalisten, zonder tussenkomst van een webdeveloper eenvoudig digital storytelling producties kunnen samenstellen en publiceren.

Lees ook