Regeling

Deze exploitatieregeling is bedoeld voor het starten of voortzetten van de exploitatie van een (digitale) uitgave die tenminste maandelijks verschijnt. U kunt doorlopend een aanvraag indienen voor de exploitatieregeling. Binnen de exploitatieregeling kan subsidie aangevraagd worden voor een individueel project, een gezamenlijk project of een organisatieonderzoek.

Aanvragen voor financiële steun komen in aanmerking als deze aan de onderstaande voorwaarden voldoen. Om uw aanvraag goed voor te bereiden kunt u ook de bijbehorende checklists doornemen.

Aanvraagperiode
Doorlopend

Voorwaarden aanvraag / checklists

 

Individueel / gezamenlijk project
Een individueel of gezamenlijk project komt in aanmerking voor subsidie als:

 • de start of voortzetting van de activiteiten of van de bij de aanvraag betrokken journalistieke producten zonder subsidie niet mogelijk is en gestaakt moet worden;
 • de aanvrager aannemelijk maakt alles in het werk te hebben gesteld om de activiteiten te starten of voort te zetten; en
 • de aanvrager aannemelijk heeft gemaakt dat de start of voortzetting van de activiteiten de versterking of vernieuwing van de Nederlandse journalistieke infrastructuur zeer ten goede komt; of
 • de start of voortzetting van de activiteiten de pluriformiteit van de Nederlandse pers zeer ten goede komt

 

Organisatieonderzoek
Een subsidie voor een organisatieonderzoek kan verstrekt worden indien:

 • Het onderzoek gericht is op structurele verbetering van de exploitatiepositie van een gedrukt of digitaal journalistiek product van een uitgever waarbij het zelfstandig produceren van journalistieke artikelen de hoofdactiviteit vormt;
 • De exploitatie in het boekjaar voorafgaand aan de aanvraag van de subsidie verliesgevend is geweest of dreigde te worden;
 • Het voorgestelde onderzoek past in de doelstellingen van het Stimuleringsfonds en door het fonds is goedgekeurd.

Aanvraagprocedure

 1. Indienen aanvraag U kunt uw aanvraag indienen via de knop ‘Aanvraag doen / Login’. Nadat u bent ingelogd kunt in linksboven in het scherm naar ‘nieuwe aanvraag’ gaan. Kies het aanvraag formulier wat voor u van toepassing is (Aanvraag individueel project/Aanvraag gezamenlijk project/ Aanvraag organisatieonderzoek). In het aanvraagformulier wordt naast een vragenlijst u gevraagd een aantal documenten te uploaden, te weten:

  – Projectplan
  Dit plan geeft inzicht in de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten. Bij voorkeur wordt bij elke activiteit afzonderlijk aangegeven hoe deze bijdraagt aan de doelstelling van het project, namelijk het bereiken van een rendabele exploitatie binnen een redelijke periode.

  – Projectbegroting
  De begroting is hier te downloaden en bestaat uit drie tabbladen. Op het eerste tabblad wordt voor elke activiteit uit het projectplan afzonderlijk aangegeven wat de kosten daarvan zijn. Het tweede tabblad betreft gegevens over de financiële positie oftewel de historisch jaarrekening van drie voorgaande jaren (of openingsbalans in het geval van startende exploitaties). Het derde tabblad bestaat uit een meerjarenexploitatieraming over de vijf daaropvolgende jaren, inclusief het jaar van de aanvraag.

  – Oplage en verspreidingscijfers
  Deze cijfers geven inzicht in de oplage en verspreiding over de (bij voorkeur) drie voorafgaande jaren en vijf daaropvolgende jaren.

  – Recent bankafschrift / Redactiestatuut / Statuten van de uitgever / Exemplaar uitgave
  Deze documenten kunt u bij het indienen van uw aanvraag uploaden.

  Let op: om een aanvraag in te dienen heeft u een account nodig voor onze portal MijnSVDJ. Op het beginscherm van het portal kunt u aan de linkerkant bij ‘registreren’ een account aanmaken. Nadat u dat heeft gedaan kunt u inloggen en een aanvraag indienen.

 2. Opsturen aanbiedingsbrief Na het online indienen van uw aanvraag, dient u nog een aanbiedingsbrief aan ons op te sturen. Deze brief dient ter authentificatie van u als aanvrager. In de brief geeft u aan voor welk project u een aanvraag indient. Verder voorziet u de brief van datum en uw handtekening. De brief kunt u digitaal versturen via uw MijnSVDJ account in de portal. Na het indienen van de aanvraag toetst het bureau de aanvraag op volledigheid. Bij het in behandeling nemen van de aanvraag kan door het bestuur om nadere toelichting worden gevraagd.
 3. Behandeling bestuur Nadat u alle stappen heeft doorlopen wordt uw aanvraag tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld. U krijgt daarna bericht of uw aanvraag is aangehouden, toegewezen of afgewezen. Aangehouden wil zeggen dat wij eerst nadere informatie over het project willen ontvangen voordat een beslissing wordt genomen. De behandeling van een aanvraag duurt gemiddeld een vier weken en bedraagt maximaal 13 weken. Bekijk de eerst volgende vergaderdata van het bestuur hier.

Contact

Heb je nog vragen over de exploitatieregeling? Neem contact met ons op via +31 70 361 7111 of gebruik onderstaand formulier.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Nieuwsbrief

Ontvang ons laatste nieuws
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.