Regeling

Sponsoring

Regeling

De sponsorregeling is bestemd voor organisaties die een kortstondig project willen uitvoeren op het gebied van journalistiek. Per kalenderjaar zijn er twee aanvraagrondes ingesteld: 1 januari tot en met 30 juni en 1 juli tot en met 31 december. Per aanvraagronde is er een totaal sponsorbudget beschikbaar van € 25.000,-. Per aanvraag kan er maximaal € 5.000,- worden aangevraagd.

Het uitgangspunt is dat het om projecten met een kortstondig karakter gaat, zoals discussiebijeenkomsten, congressen, eenmalige uitgaven die niet tot de reguliere bedrijfsuitoefening van de organisatie behoren en die in het lopende jaar plaatsvinden.

Aanvraagperiode
Doorlopend
Aanvraagbedrag
Tot € 5.000.- (max 50% van de totale kosten)

Voorwaarden aanvraag

Het Stimuleringsfonds kan een sponsorbijdrage verstrekken voor projecten die verband houden met tenminste een van de volgende zaken:

  1. Het handhaven en bevorderen van de pluriformiteit van de pers, voor zover die van belang is voor de informatie en opinievorming.
  2. Grondrecht van uitingsvrijheid.

U dient in uw verzoek te motiveren dat uw project aan één van deze criteria voldoet.

Hoogte van de bijdrage
Een sponsorbijdrage bedraagt ten hoogste € 5.000,–. De aanvrager dient een duidelijke projectbegroting bij het verzoek te sluiten en tenminste de helft van de begrote kosten zelf te financieren (matchingprincipe).

Aanvraagprocedure

Het indienen van een sponsorverzoek gaat via het aanvraagformulier in onze portal MijnSVDJ. Om een aanvraag te doen voor een sponsorverzoek heeft u een account nodig. Deze kunt u aanmaken door op het inlogscherm op registreren te klikken. Nadat u bent ingelogd, klikt u op ‘nieuwe aanvraag’ en kiest: ‘sponsoring’. U kunt nu het aanvraagformulier invullen en verzenden.

Per kalenderjaar kan een organisatie slechts eenmaal een sponsorbijdrage ontvangen van het Stimuleringsfonds. Verder kan voor dezelfde activiteit slechts één keer in de drie jaar een bijdrage worden gevraagd. Het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek neemt in de eerstvolgende bestuursvergadering na indiening van het verzoek een besluit over toewijzing.

Tegenprestatie
De aanvrager geeft in de aanvraag aan welke tegenprestatie geleverd wordt voor de sponsoring. Deze tegenprestatie bestaat er in ieder geval uit dat de organisatie in de uitingen die op het project betrekking hebben de naam en het logo van het fonds opneemt met daarbij de mededeling dat het project mede mogelijk is gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Hier kunt u ons logo en de stijlinstructie downloaden.

Heeft u nog vragen over sponsoring door ons? Neem contact met ons op via +31 70 361 7111 of gebruik onderstaand formulier.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.