5 tips voor het indienen van je idee

Waar moet je aan denken bij een subsidieaanvraag en welke valkuilen zijn er? Wij geven je de belangrijkste tips, op basis van onze ervaringen met de Persinnovatieregeling.

Denk vanuit de gebruiker

Er wordt nogal eens te weinig nagedacht over de gebruiker. Ideeën worden vaak ontwikkeld vanuit een eigen, persoonlijke behoefte waarbij er vanuit wordt gegaan dat die behoefte bij een grotere groep gebruikers ook aanwezig is. Dat is niet verkeerd, maar het is van belang om die assumptie vroeg in het ontwikkelproces te checken. Voorziet mijn redactionele tool in een behoefte? Lost mijn platform een probleem op? Gebruiken lezers mijn app zoals ik in gedachten heb? Zo niet, wat moet ik dan veranderen? Waar lopen gebruikers tegenaan? Deze stap wordt vaak overgeslagen, waarmee je het gevaar loopt dat aan het eind van het subsidietraject een kloof ontstaat tussen de producteigenschappen en gebruikerswensen. Dat leidt tot problemen bij de productlancering en het vinden van partners. Verschillende projecten zijn op technisch vlak succesvol afgerond, maar hebben geen gebruikers.

Gebruikersbehoeften zijn moeilijk in kaart te brengen. Consumenten kunnen zelf slecht aangeven aan wat voor innovatie ze behoefte hebben, omdat ze vanuit bestaande kaders denken. Marktonderzoek voorafgaand aan een project zal daarom weinig bruikbaars opleveren. Maar de aanname achter je idee kan wel beargumenteerd worden: Wie is de beoogde gebruiker? Welk probleem lost de innovatie voor deze gebruiker op? Hoe verhoudt de innovatie zich tot bestaande producten en diensten? Door zo snel mogelijk een werkend prototype te ontwikkelen of een pilot te starten, kunnen de assumpties vervolgens getest worden.

Probeer het wiel niet opnieuw uit te vinden

Het technische aspect vormt het grootste struikelblok onder eerdere projecten in de Persinnovatieregeling. De technische ontwikkeling kost regelmatig meer tijd en geld dan gepland. Aanvragers uit de journalistieke hoek zijn lang niet altijd technisch onderlegd en kunnen het proces daarom slecht inschatten. Ook is er nogal eens onenigheid met ontwikkelaars waar projecten mee in zee gaan. Veel van die problemen kunnen worden voorkomen door niet alle techniek van de grond af aan op te bouwen.

Door meer gebruik te maken van bestaande technologie, waar slechts kleine wijzigingen in hoeven worden doorgevoerd, kan de projectuitvoerder zich richten op andere facetten zoals het produceren van content en het opbouwen van een netwerk.

Een andere optie om de technische ontwikkeling beheersbaar te houden is door zelf ontwikkelaars aan te nemen in plaats van het uit te besteden aan een extern bedrijf. Projecten die hier ervaring mee hebben geven aan dat de samenwerking daardoor soepeler verloopt en de opgeleverde technologie beter aansluit op de wensen.

Bedenk wie je nodig hebt

Welke kennis en vaardigheden heb je nodig om dit project te realiseren? Denk bijvoorbeeld aan die eerder genoemde technologische kennis of iemand die de markt kent, of iemand die financiële expertise heeft. Haal je die uit je eigen team of moeten die kennis en vaardigheden van buiten komen? Wie zou je daarvoor kunnen benaderen? En op welke manier ga je samenwerken? Een project heeft meer kans van slagen als vooraf al wat duidelijkheid is over wie de samenwerkingspartners zijn, en hoe zij tegen het project aankijken.
Voor partijen van buiten de journalistiek wordt het aangeraden om een mediapartner te zoeken, zo wordt toegang tot de markt makkelijker. Het kan ook heel nuttig zijn om samen te werken met een potentiële afnemer, om bijvoorbeeld een pilot te draaien.

Een cultuuromslag vergt een lange adem

Het bereiken van een cultuuromslag binnen een grote mediaorganisatie met behulp van een innovatieproject is moeizaam. Op de werkvloer zijn de traditionele processen dominant. Werknemers die zowel werken voor het innovatieproject als het traditionele product, zoals de krant, geven in veel gevallen de krant de hoogste prioriteit. Daarnaast is de directie niet altijd even betrokken, met als gevolg dat innovatieprojecten bij grote, gevestigde mediaorganisaties vaak van tijdelijke aard zijn.

Er zijn verschillende factoren die positief werken op het veranderen van de organisatiecultuur. Stel voor het project een klein, toegewijd team samen dat voldoende verantwoordelijkheid krijgt om eigen beslissingen te nemen, met de steun van een hoge leidinggevende. Laat enthousiastelingen fungeren als ambassadeur op de werkvloer om draagvlak voor het project te vergroten. Het mislukken van een groot, intensief project kan de bereidheid van werknemers om te veranderen juist schaden. Benader het daarom duidelijk als een experiment: fouten maken hoort erbij. Zorg dat de verantwoordelijkheden binnen de organisatie duidelijk zijn: want vaak verlopen projecten stroef door stroperige besluitvorming.

Let op de voorwaarden

Ideeën moeten passen binnen de doelstelling en criteria van het Fonds. Ook moet aannemelijk worden gemaakt dat de plannen haalbaar zijn. Doe bijvoorbeeld al wat kleinschalig markt- of klantonderzoek en praat met potentiële gebruikers of partners. De subsidie is bedoeld als duwtje in de rug, om de eerste hobbels te overwinnen, met het idee om uiteindelijk op eigen benen te kunnen staan. Kan je idee uitgroeien tot een project dat zichzelf kan bedruipen?

Denk er ook aan dat het Fonds een matchingseis hanteert voor subsidies van meer dan €20.000,-, wat betekent dat een even groot bedrag zelf bijgedragen moet worden, uit eigen of externe middelen. Projecten met subsidies van €50.000 of meer hebben tevens een accountantsverklaring nodig aan het eind van het project.

Reageer

Geef een reactie

*