Veelgestelde vragen

Antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op.

Hoe dien ik een subsidieaanvraag in?

Een subsidie aanvragen kan alleen via deze website en dient dus online ingediend te worden. Op de pagina ‘Subsidie’ vindt u een overzicht van de regelingen waarvoor u subsidie kunt aanvragen. Naast het online aanvraagformulier dient u nog een aanbiedingsbrief in dienen. Dit kan per post of per fax. Deze brief dient ter authentificatie van u als aanvrager en zorgt ervoor dat uw subsidieaanvraag rechtsgeldig is. In de brief staat de naam van het project waarvoor u een aanvraag indient. Verder is de brief voorzien van datum en handtekening.

Dien ik een rechtspersoonlijkheid te hebben?

Voor een aantal subsidieregelingen, zoals bij de Innovatieregeling, geldt dat de hoogte van de subsidie gebonden is aan de rechtspersoonlijkheid van de aanvrager. Zo is bij de Innovatieregeling een rechtspersoonlijkheid vereist bij subsidies vanaf EUR 50.000. Voorbeelden van rechtspersonen zijn: verenigingen | naamloze vennootschappen | besloten vennootschappen | stichtingen.
Let op: Een eenmanszaak, vennootschap onder firma, de maatschap en de commanditaire vennootschap hebben geen rechtspersoonlijkheid.

Welke kosten komen in aanmerking voor subsidie?

Voor alle subsidieregelingen van het Fonds geldt dat alleen de kosten die gemaakt zijn na het besluit tot subsidieverlening door het Fonds in aanmerking komen. Kosten die de aanvrager voorafgaand aan het besluit maakt komen niet in aanmerking voor subsidie. Welke type activiteiten wel en niet subsidiabel zijn verschilt per subsidieregeling.

Wanneer besluit het bestuur over mijn aanvraag?

Het bestuur vergadert vrijwel maandelijks over subsidieaanvragen.
Voor tijdelijke regelingen gelden vaste deadlines voor het inleveren van de aanvragen. Zie daarvoor de voorwaarden bij elk van deze regelingen. Voor de exploitatieregelingen geldt dat de aanvraag uiterlijk twee weken van te voren via de website ingediend te zijn met alle bijbehorende stukken. Wanneer de aanvraag niet volledig is, krijgt u de gelegenheid de ontbrekende stukken aan te leveren en wordt de aanvraag voor de eerstvolgende vergadering geagendeerd. Binnen maximaal 13 weken na het indienen van uw aanvraag ontvangt u het besluit op de subsidieaanvraag.

Hoe wordt de subsidie uitbetaald?

De subsidie wordt nooit in één keer uitbetaald, maar altijd in gedeeltes. Meestal: 25% bij aanvang, 50% na goedkeuring van de voortgangsrapportage en 25% na goedkeuring van de eindrapportage.

Kan het Fonds de subsidie voortijdig beëindigen?

De subsidie kan door het Fonds worden stopgezet als blijkt dat de voortgang onvoldoende is of niet strookt met de ingediende aanvraag en de subsidiecriteria. Er moet ook subsidie worden terugbetaald als niet aan de criteria is voldaan of als de gemaakte kosten niet verantwoord kunnen worden.

Wat dien ik aan te leveren voor een voortgangsrapportage?

Lees hier wat er aangeleverd moet worden voor de voortgangsrapportage.

Wat dien ik aan te leveren voor een eindrapportage?

Lees hier wat er aangeleverd moet worden voor de eindrapportage.

Reageer

Geef een reactie

*