Wie trekt er aan het langste eind?

Een rijke familie, een beursgenoteerd bedrijf of een ideële stichting: mediabedrijven hebben verschillende aandeelhouders. Promovenda Mathilde Sanders onderzocht welke typen eigenaren het Nederlandse en Vlaamse medialandschap kleuren. En belangrijker: wat hun uitwerking is op de bedrijfsvoering en wat dit uiteindelijk betekent voor het journalistieke product.

Door: Moniek Verstegen

Alles is verbonden en we weten steeds minder

De afgelopen maand gaf de Europese Commissie tekst en uitleg over het programma ‘Horizon 2020’; bedoeld om innovatie binnen de Europese gemeenschap te stimuleren. Het gaat om het aanzienlijke bedrag van in totaal tachtig miljard Euro (€ 15,5 miljard over 2014 en 2015) dat aan subsidies wordt verstrekt. Een speciale bijeenkomst in Luxemburg was bedoeld om potentiële aanvragers wegwijs te maken in opzet en doel van het programma en in de wijze waarop subsidies kunnen worden aangevraagd.

Door René van Zanten, algemeen directeur Stimuleringsfonds voor de Pers

NDC: We zijn te laat in beweging gekomen

Met de recente overname van het Friesch Dagblad heeft NDC mediagroep feitelijk alle grote krantentitels in de noordelijke provincies in handen. Enkele maanden geleden kreeg de uitgever ook een nieuwe topman: Geert-Jan van der Snoek. Persinnovatie.nl sprak met hem over reorganisaties, vernieuwing en de toekomst. "Eigenlijk zijn we te laat in beweging gekomen, dus ik heb geen idee of het saneren nu klaar is."

Door: Sean van der Steen

Kabinet geeft geen prioriteit aan bronbescherming’

Bronbescherming voor journalisten in Nederland, hoe is het daar eigenlijk mee gesteld? In uitspraken van de zaken Voskuil, Sanoma en De Telegraaf is de Nederlandse staat inmiddels driemaal berispt. Telkens beloofde het kabinet beterschap, maar een wet laat nog op zich wachten. "Ik ben er niet gerust op dat dit kabinet serieus werk wil maken van het beschermen van journalisten."

Door: Sean van der Steen

Vier jaar Persinnovatie: ‘Sector nog op zoek’

Het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft als één van haar doelen om innovatie in de journalistiek te versterken. Onderdeel daarvan is het toekennen van subsidie aan projecten die innovatie binnen de perssector teweeg willen brengen. Sinds 2010 heeft het Fonds aan 63 van dat soort projecten subsidie verleend. Dat is een aardig getal, maar wat voor vlees hebben we in de kuip?

Door: Sean van der Steen

Red De Journalistiek verzandt in klassiek gekrakeel

Breng zeven leidinggevenden van toonaangevende journalistieke organisaties en een media-onderzoeker van naam bijeen om na te denken over een reddingsplan voor hun beroepsgroep en het gesprek verzandt onherroepelijk in een niet te doorbreken impasse. Dat bleek dinsdagavond wel, tijdens een scrum-sessie in het Amsterdamse debatcentrum De Balie, waar werd nagedacht over een nieuw bedrijfsmodel voor kwalitatieve en pluriforme journalistiek.