Samenwerken wordt het motto

Thema van het tweede Persinnovatiecongres van het Stimuleringsfonds voor de Pers, dinsdag 22 mei j.l. in de Beurs van Berlage in Amsterdam, was "Lef!", aldus moderator René van Zanten, "niet omdat er geen moed getoond wordt" in de uitgeverijwereld en de journalistiek, maar "omdat het tijd is voor dappere besluiten". Sleutelbegrippen tijdens het congres bleken vervolgens "social" en "samenwerken".