RegioTV, Schermen met lokale media – OLON

OLON voerde het project RegioTV – Schermen met lokale media uit in het kader van de Tijdelijke subsidieregeling Persinnovatie. Het project werd uitgevoerd in de periode van 1 december 2010 tot 31 december 2011. Voor het project werd het subsidiebedrag van maximaal € 58.250 toegezegd. Na goedkeuring van de eindverantwoording is de subsidie vastgesteld op € 58.250.