‘Voor journalisten is morgen nog ver weg’

Met Zapaday Pro, voorheen Flow, creëerde Zapaday BV een kalender dashboard dat journalisten in staat stelt om op één plek alle nieuwe toekomstige gebeurtenissen te verzamelen, volgen, bewerken en delen. Met projectleider Stefan Hoevenaar blikt Persinnovatie.nl terug op het project. "We maken nieuwsagenda’s makkelijker bruikbaar."

Door: Dorien Vrieling

Crowdfunding is een tijdrovende bezigheid’

Journalisten aan het crowdfunden krijgen: dat was het doel van project Nieuwspost. Drie jaar geleden werd met steun van het Stimuleringsfonds een platform opgezet voor crowdfunding in de journalistiek. Initiatiefnemer Bob van ’t Klooster vertelt over zijn ervaringen en de toekomst van het project: "Crowdfunding is geen makkelijke oplossing."

Door: Sean van der Steen

Experimenteren met auteursabonnementen

Toen uitgever Wegener in maart 2012 de stekker uit De Pers trok, was dat niet het einde voor het gratis dagblad. Het onderste werd uit de kan gehaald om een digitale doorstart te maken. Met succes, maar afgelopen zomer viel dan toch het doek voor de merknaam De Nieuwe Pers (DNP) door een fusie met ThePostOnline. Uitgever Jan-Jaap Heij vertelt over het experimenteren met auteursabonnementen en de stap voorwaarts met ‘grote broer’ ThePostOnline.

Door: Sean van der Steen

‘Een touch-tafel geeft de presentator zelf de regie’

Headcandy startte in 2010 het project Connect the Audience. Een subsidiebedrag van € 41.580,- werd toegekend om te onderzoeken hoe touchscreen-technologie kan helpen om het publiek te betrekken bij live-uitzendingen op televisie. "Wat wij hebben gedaan met een touch-tafel in een live uitzending is redelijk nieuw geweest."

Door: Sean van der Steen

‘Lokale kranten moeten zich herbezinnen’

Afgelopen jaar organiseerde de Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP) cursussen en trainingen voor medewerkers van lokale nieuwsmedia. Vier experts hielpen redacteuren en uitgeverijen aan munitie om de strijd aan te gaan met toenemende druk op redacties. Jan van der Hoeven, secretaris van de NNP, denk dat kwaliteitsverbetering de enige remedie is tegen een anders onvermijdelijke ondergang via dumptarieven.

Door: Moniek Verstegen

‘Printjournalist kunnen we niet belasten met internet’

Het Friesch Dagblad startte in 2009 met het project ‘Nieuwe Bronnen’: een reorganisatie waarmee de krant moest transformeren naar een rendabel multimediaal bedrijf. Het project mondde uit in een nieuwe landelijke website met nieuws voor christenen. Hoofdredacteur Lútsen Kooistra over de resultaten.

Door: Sean van der Steen en Bas Bareman

Moeilijk om los te komen van papieren krant

De Leeuwarder Courant ontving 166.348 euro subsidie van het Stimuleringsfonds om de eerste versie van hun tablet-app te vernieuwen en uit te breiden. Samen met projectleider Maarten Pennewaard blikt Persinnovatie.nl terug op het traject, dat liep van juli 2011 tot december 2012. "Dat DNA van de papieren krant is zo dwingend – het is ongelooflijk moeilijk om daarvan los te komen."

Deltamagazine.nl: Water stroomt commercieel langzamer dan gedacht

Taconis Perscontacten & Organisatie BV voerde project Deltamagazine uit in het kader van de regeling internetprojecten. Het project werd uitgevoerd in de periode van 1 april 2010 tot augustus 2012. Voor Deltamagazine werd het subsidiebedrag van maximaal € 114.000,00 toegezegd. Na goedkeuring van de eindverantwoording is de subsidie vastgesteld op € 54.864,00.

RegioTV, Schermen met lokale media – OLON

OLON voerde het project RegioTV – Schermen met lokale media uit in het kader van de Tijdelijke subsidieregeling Persinnovatie. Het project werd uitgevoerd in de periode van 1 december 2010 tot 31 december 2011. Voor het project werd het subsidiebedrag van maximaal € 58.250 toegezegd. Na goedkeuring van de eindverantwoording is de subsidie vastgesteld op € 58.250.