Onderzoek journalistieke gedragscodes

Stichting Mediaombudsman Nederland voerde het project Onderzoek journalistieke gedragscodes uit in het kader van de onderzoeksregeling. Het project werd uitgevoerd in drie deelstudies in de periode van 2008 tot 2012. Voor het project werd het subsidiebedrag van maximaal € 133.729,00 toegezegd. Na goedkeuring van de eindverantwoording is de subsidie vastgesteld op dit bedrag.