Gebruik internationale media groeit onder nieuwe Nederlanders

Door het groeiende aanbod van buitenlandse media via satelliet, internet en digitale televisie moeten Nederlandse media vaker concurreren met internationale media. Vooral nieuwe Nederlanders maken steeds meer gebruik van media uit het buitenland, ten koste van Nederlandse media. Onderzoeksbureau Motivaction onderzocht in samenwerking met etnomarketingbureau TransCity de mediaconsumptie van nieuwe Nederlanders. Conclusie: vooral Turkse Nederlanders keren zich steeds meer af van de Nederlandse media.