Verslag en foto’s congres Branded journalism

Branded Journalism. Is het per definitie de duivel, of liggen er ook kansen? In een verkennend debat lopen de emoties hoog op. Meer geld lijkt voor journalisten het enige voordeel, maar hun onafhankelijkheid staat op het spel. Een verslag van het door het Stimuleringsfonds voor de Pers georganiseerde congres Branded Journalism op 3 juli in iFabrica.

Onderzoek relatie PR en journalistieke verhalen

Over welke elementen moet een persbericht beschikken om uit te groeien tot een journalistiek nieuwsverhaal? In zijn onderzoek naar de relatie tussen PR en journalistiek gaat dr. Pytrik Schafraad van de Universiteit van Amsterdam op zoek naar mogelijke patronen die kunnen verklaren waarom bepaalde persberichten worden opgepikt en overgenomen, terwijl andere slechts een aanzet zijn voor journalisten om een eigen verslag te schrijven.

Door: Olga Oost

Crowdfunding is veel meer dan alleen financiering’

Het is een voorbeeld van iemand die zijn eigen advies niet opvolgt. "Koop dat boek!", adviseert journalist Erwin Blom zijn gehoor meerdere malen in Pakhuis de Zwijger. Maar als Blom zijn eigen advies had opgevolgd, had hij vóór het schrijven al potentiële lezers geronseld om het boek te bestellen. "Dit is inderdaad een beetje crowdfunding achteraf", zegt Blom grinnikend bij de presentatie van zijn boek "Crowdfunding: financier je droom zonder bank of subsidie".