Eigen websites onmisbaar voor allochtone jongeren

Voor Hindostaanse en Marokkaanse jongeren blijken eigen websites als Kaise.nl en Maroc.nl van onschatbare waarde te zijn voor de beleving van – en het onderhoud van de eigen identiteit. Ze vinden in deze digitale omgeving, veiligheid, geborgenheid, begrip, cultuur – en religie specifieke informatie, zoeken naar informatie over het geboorteland van hun ouders, er is cultuurgebonden entertainment en de jongeren discussiëren met elkaar over gevoelige onderwerpen, waar thuis niet makkelijk over gesproken wordt.

Door: Roy Khemradj

Onderzoek naar mediaconsumptie nieuwe Nederlanders

Onderzoeksbureau Motivaction en marketingbureau TransCity doen momenteel onderzoek naar de mediaconsumptie van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en Poolse mediaconsumenten in Nederland. Researchmanager Ahmed Ait Moha: "Er zijn inmiddels ongeveer 1,7 miljoen nieuwe Nederlanders. Wat betreft bereik is dat een flinke groep; ook daarom is dit interessant voor journalistiek Nederland."

Door: Sean van der Steen

Nieuwe Nederlanders en media 2014

Het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft op 20 december 2013 besloten een subsidie van ten hoogste € 20.000 beschikbaar te stellen aan Motivaction en Trancity voor het uitvoeren van een onderzoek naar het bereik en de waardering van mainstream Nederlandse media, cultuurgebonden media en internationale media onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en Poolse mediaconsumenten.

Vrouwen in de Zweedse journalistiek

Vraag een willekeurige voorbijganger een lijstje te maken van de vijf ‘beste’ landen ter wereld, en de kans is vrij aanwezig dat Zweden in dat rijtje te vinden is. Zo is het bijvoorbeeld algemeen geaccepteerd dat Zweden een hoge mate van gendergelijkheid heeft, ook in het medialandschap. Maar zijn de Zweedse media écht een Walhalla van gelijkheid? "De situatie is goed, maar niet goed genoeg."

Gebruik internationale media groeit onder nieuwe Nederlanders

Door het groeiende aanbod van buitenlandse media via satelliet, internet en digitale televisie moeten Nederlandse media vaker concurreren met internationale media. Vooral nieuwe Nederlanders maken steeds meer gebruik van media uit het buitenland, ten koste van Nederlandse media. Onderzoeksbureau Motivaction onderzocht in samenwerking met etnomarketingbureau TransCity de mediaconsumptie van nieuwe Nederlanders. Conclusie: vooral Turkse Nederlanders keren zich steeds meer af van de Nederlandse media.