Wat de NSA doet is niet zo nieuw’

De militaire voorlichtingsdienst is geen moderne uitvinding: ook in de jaren ‘40 werd bepaald of en hoe informatie uit het oorlogsgebied zijn weg vond naar de burger. Louis Zweers onderzocht de militaire voorlichtingsdienst ten tijde van de politionele acties in toenmalig Nederlands-Indië. "De media werden ingepakt door de voorlichtingsdiensten."

Door: Sean van der Steen

‘Politieke belangstelling voor perssector te gering’

Tien jaar lang stond hij als voorzitter aan het roer van het Stimuleringsfonds voor de Pers. Een bewogen decennium waarin het Fonds van naam veranderde en startte met het stimuleren van innovatie in de dagbladpers. Tijdens een terugblik betreurt Wim Noomen de geringe politieke belangstelling voor de perssector. "Het staat of valt met de belangstelling van de politiek voor het grote goed van de vrijheid van meningsuiting en die mis ik."

Door: Bas Bareman

Kabinet geeft geen prioriteit aan bronbescherming’

Bronbescherming voor journalisten in Nederland, hoe is het daar eigenlijk mee gesteld? In uitspraken van de zaken Voskuil, Sanoma en De Telegraaf is de Nederlandse staat inmiddels driemaal berispt. Telkens beloofde het kabinet beterschap, maar een wet laat nog op zich wachten. "Ik ben er niet gerust op dat dit kabinet serieus werk wil maken van het beschermen van journalisten."

Door: Sean van der Steen

Verslag en foto’s congres Branded journalism

Branded Journalism. Is het per definitie de duivel, of liggen er ook kansen? In een verkennend debat lopen de emoties hoog op. Meer geld lijkt voor journalisten het enige voordeel, maar hun onafhankelijkheid staat op het spel. Een verslag van het door het Stimuleringsfonds voor de Pers georganiseerde congres Branded Journalism op 3 juli in iFabrica.

‘De enige uitgever die niet verloor op internet’

Het Friesch Dagblad verkeert in nood. De krant vreest voor een faillissement en startte een lezersactie voor financiële hulp. Digitaal innoveren op internet wil het dagblad voorlopig niet en er wordt minimaal geïnvesteerd in de nieuwssite. "Ik ben de enige uitgever die niet verloren heeft op internet."

Door: Bas Bareman en Sean van der Steen

Branded journalism: ‘Kansen voor journalisten’

Branded journalism, oftewel journalisten die in opdracht van bedrijven verhalen schrijven, is de laatste tijd een veelbesproken – en veel bekritiseerd – fenomeen. Het Stimuleringsfonds organiseert er een speciale themabijeenkomst voor op 3 juli, waar journalist Ebele Wybenga zijn boek over branded journalism presenteert. Op Persinnovatie.nl alvast een voorproefje.

Door: Sean van der Steen

Onderzoek relatie PR en journalistieke verhalen

Over welke elementen moet een persbericht beschikken om uit te groeien tot een journalistiek nieuwsverhaal? In zijn onderzoek naar de relatie tussen PR en journalistiek gaat dr. Pytrik Schafraad van de Universiteit van Amsterdam op zoek naar mogelijke patronen die kunnen verklaren waarom bepaalde persberichten worden opgepikt en overgenomen, terwijl andere slechts een aanzet zijn voor journalisten om een eigen verslag te schrijven.

Door: Olga Oost

‘We zijn geen verlengstuk van de overheid’

Trouw-journalist Joop Bouma werkt mee aan het grootste grensoverschrijdende onderzoeksjournalistieke project ooit: de Offshore leaks, een gelekt databestand met informatie over bedrijven en individuen met geld in belastingparadijzen. Staatssecretaris Weekers van Financiën wil de geheime lijst met namen hebben, en dreigde zelfs met een rechtszaak. Bouma: "Ik geef hem weinig kans."

Door: Jolien Scholte