Samenwerken wordt het motto

Thema van het tweede Persinnovatiecongres van het Stimuleringsfonds voor de Pers, dinsdag 22 mei j.l. in de Beurs van Berlage in Amsterdam, was "Lef!", aldus moderator René van Zanten, "niet omdat er geen moed getoond wordt" in de uitgeverijwereld en de journalistiek, maar "omdat het tijd is voor dappere besluiten". Sleutelbegrippen tijdens het congres bleken vervolgens "social" en "samenwerken".

"Hoofd leegmaken en visie ontwikkelen"

De Amerikaanse serie Lou Grant presenteert de hoofdredacteur met alle clichés die daarbij horen: een man die zijn medewerkers intimideert, vrouwonvriendelijk is, een aangeboren afkeer heeft van formele procedures en graag naar de fles grijpt. Met een fragment uit deze serie werd de boekpresentatie van de interviewbundel De Hoofdredacteur ingeleid, die op 18 november plaatsvond in de Hanzesociëteit in Groningen. Bestaan deze stereotypes echt?